A Magyar Logisztikai Egyesület 2020. szeptember 9-én 14:00 órától tartotta rendes évi közgyűlését, székhelyén, a 1066 Budapest Teréz krt. 38 szám alatt, a megfelelő járványügyi- és távolságtartási szabályok betartásával.

Az ünnepi közgyűlést, Dr. Doór Zoltán, a Magyar Logisztikai Egyesület elnöke nyitotta meg. Ezt követően megtartotta beszámolóját az 2019-es évről, melyben ismertette az MLE által elért eredményeket, a számos rendezvényt, a többi szakmai szervezettel való együttműködést, továbbá kiemelte a Felsőfokú Logisztikai Menedzser képzés sikerét.

Dr. Doór Zoltán

Ezután Regensburger Tamás, az MLE elnökségi tagja levezető elnökként felkérte Dr. Pál Ernőt a Felügyelőbizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság jelentését.

Regensburger Tamás
Dr. Pál Ernő

Az elnöki tevékenység-, és mérlegbeszámoló, valamint a könyvvizsgáló és a Felügyelőbizottsági jelentések elfogadása után sor került az MLE 2020. évi tevékenységi és pénzügyi tervének elfogadására.

Ezt követően megkezdődött a tisztújítás. Doór Úr elmondta, hogy mivel Dr. Keszthelyi Gyula ny. mérnök dandártábornok Úr lemondott, így Schmidt Zoltán vezérőrnagy Urat, (MHP haderőnemi szemlélő (logisztika) jelölték a megüresedett elnökségi tagsági helyre. Schmidt vezérőrnagy Úr bemutatkozásában ismertette szakmai pályafutását.

A Felügyelőbizottságban is bekövetkezett személyi változás, mivel Schiller László Úr, korábbi FB tag lemondott, így helyére Paul József Urat jelölték, aki szintén bemutatkozott a Közgyűlés előtt. A jelöltekre a Közgyűlés titkos szavazással adta le voksát.

Mindkét új MLE tisztségviselőnek ezúton is gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a feladat elvégzéséhez!

Schmidt Zoltán vezérőrnagy
Paul József

A rendezvény másik apropója, hogy az Egyesület ebben az évben ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Elnök Úr prezentációjában bemutatta az MLE életének mérföldköveit. Szó esett Prof. Dr. Knoll Imre, Alapító elnök tevékenységének fontosságáról, a kiadványok fejlődéséről (LogInfo, Logisztikai Évkönyv, Logisztikai Tudományos Füzetek), a rendezvényekről, pályázatokról, szakértői tevékenység előzményeiről.

A közgyűlés végén pedig Dr. Keszthelyi Gyula ny. mk. dandártábornok Úr ünnepélyesen meghirdette az MLE közgyűlése és elnöksége által már korábban határozatokkal elfogadott (1/ 2017. sz. határozat és 1/2020. sz. határozat) Tanúsított (Kiemelt) Logisztikai Szakértői cím/ rendszer beindítását.

Keszthelyi Úr ismertette a Tanúsított (Kiemelt) Logisztikai Szakértői cím bevezetésére az MLE 2020. évi és a 2021. évi tervét, miszerint 2020. november 15-ig küldhetik meg az MLE Elnökéhez írásbeli kérelmüket azok, akik korábban már rendelkeztek “Tanúsított Logisztikai Szakértői” címmel.

Dr. Keszthelyi Gyula

2021-ben pedig az MLE beindítja a Tanúsított (Kiemelt) Logisztikai Szakértői rendszert azok számára, akik újonnan szeretnék megszerezni ezt a magas szakmai presztízzsel bíró címet.

A tanúsított logisztikai szakértői bíráló bizottság tagjai:

Elnök: Dr. Keszthelyi Gyula ny. mérnök dandártábornok

Tagjai: Dr. Bóna Krisztián, tanszékvezető egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
Dr. Vásárhelyi Árpád ügyvezető, INVICTUS Holding Kft.