Czinkos Pál

Alelnök

E-mail: czinkospal@gmail.com

Életpályám a közlekedéshez kötődik. Évtizedeket töltöttem a MÁV szervezeteiben, ahol a személyszállítás, az árufuvarozás, a pályaműködtetés, a fejlesztés, beruházás különböző szakterületein számos feladatot láttam el. Talán érdekesség, hogy a MÁV forgalmi szakterületének első 50 rendszerbe foglalt számítógépe beszerzését, üzembeállítását, az azon dolgozó munkatársak egységes kiképzését a gép kezelésétől az elvégzendő feladatok tartalmának és formájának megtanításáig magam szerveztem és bonyolítottam le.

Pályám kiemelkedő eredményének tartom, hogy pár éven keresztül részt vehettem a BKV munkájában is. Bár a szakterület nem volt tőlem idegen – korábban a VOLÁN társaságok gazdálkodásának kérdéseivel is foglalkoztam -, megtapasztalhattam, hogy tiszteletet érdemel az a sűrített személyközlekedési szervezettség, logisztika, amit a BKV nap mint nap létrehoz.

A Magyar Logisztikai Egyesületnek szinte alapítása óta tagja vagyok, hol szervezettel, hol – mint most is – magánszemélyként. 8 éve óta a tagság bizalma az elnökségbe választott, azóta immár kétszer is újra.

Azért érdemes az MLE tagjának lenni, mert itt a logisztika teljes köréről képet kapunk. A világ élvonalába tartozó logisztikáról éppúgy, mint a hazai logisztika aktuális állapotáról, egy-egy társaság gazdálkodási környezetében. Szívet melengető, ha a világszínvonal egybeesik a hazai aktualitással, és látunk ilyen példákat. És azért is érdemes még az MLE tagjának lenni, mert itt egy szakmai közegben bármely kérdés felvethető, megvitatható. Kikristályosodhat az aktuálisan legjobb megoldás.

Szakmai érdeklődésem a személyközlekedési logisztikában most azt kutatja, vajon van-e mód alacsonyabb társadalmi költséggel magasabb színvonalú hazai személyszállítási szolgáltatást működtetni. A gazdaságirányítás lépései biztatók. Most még ugyan inkább más országos rendszerek átalakításában, mint pl. az oktatás, egészségügy, de a személyközlekedésben is, lásd VOLÁN integráció, BKK. Ugyanakkor azt látom, hogy elérkezett az ideje annak is, amikor a személyközlekedési szükséglet csökkentését is célszerű vizsgálni. A logisztika az adat és információ átvitelt is felöleli. Biztos, hogy a mai feltételek mellett az elektronizált munkafeladatok egészét csak nagyvárosi irodaházakba zsúfolt munkavállalók végezhetik el? Ha erre csupán -Talán nem. – is a válasz, akkor is megfontolható mekkora környezeti hatás volna megelőzhető a feleslegessé váló munkába és hazautazással, az irodaházerdő létesítésének elkerülésével.

Az áruszállítási logisztika területén az a fő kérdés foglalkoztat, hogy vajon hogyan lehet versenyképesebb hazánkban a Kínából, Spanyolországból stb. érkező áru annál, amit jóval kisebb logisztikai költséggel hazánkban állítunk elő. Megoldását valószínűleg a támogatási rendszerek szerkezetében kell keresni oly módon, hogy a hazai KKV szektorhoz jusson el a hazai logisztikai támogatások mind nagyobb hányada. E területen sem tekinthetünk el a környezeti hatásoktól. Találhatunk olyan eszközt, amely az ellátási rendszerek eredményességének rontása nélkül kisebb környezeti lábnyomot hagy maga után?

Kérem Önt kedves Olvasó, vitassuk meg, dolgozzunk együtt, és legyenek közös sikereink a Magyar Logisztikai Egyesületben is!

Budapest, 2017. május 9.

Czinkos Pál