1

A Dunaújvárosi Főiskola 2007-től hagyományteremtő módon nemzetközi tudományos konferenciákat rendez a „Duna-térségi kohézió”elnevezéssel. Ezek a rendezvények hozzájárultak az Európai Duna Regionális Stratégia (EDRS) kialakításához és működéséhez. A konferencián elhangzott előadások jelentős része tanulmánykötetekben jelent meg és hozzájárult számos doktorandusz tudományos kutatási tevékenységének eredményes befejezéséhez is.

A Dunaújvárosi Főiskolán 2014-ben kibontakozott Keleti-nyitás stratégia nagy ívben hozzájárul a nemzetközi együttműködések fejlesztéséhez és építve a Duna-térségi eredményekre a kelet-nyugat közötti kapcsolatok erősítéséhez, a társadalmi-gazdasági kohézióhoz.

Ezen gondolatok jegyében az East-West Cohesion Konferencia érdemi előrelépést kíván elérni a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében a felsőoktatási intézmények körében, a korszerű képzési formák elterjesztésében, a tudományos együttműködések kialakításában, a hallgatók és a doktoranduszok munkájának eredményesebbé tételében.

A konferencia 1 napos, a délelőtt folyamán plenáris ülésen a fő témakörökhöz kapcsolódó átfogó előadások kerülnek megtartásra, ebéd után pedig 5 szekcióban párhuzamosan folyik tovább a tudományos munka.

A tudományos és szervező bizottság állásfoglalása alapján a konferencia témaköréhez kapcsolódóan és a határidőre leadott tanulmányokat egy tanulmánykötetben kívánjuk megjelentetni a nemzetközi publikációs követelményeknek megfelelően.

Rendezvény bővebb leírása

Regisztrációs lap