A termékexporthoz kapcsolódó fuvarozás áfa szempontú megítélése

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 2019. január 1-jei hatállyal történő módosítása alapján szigorodott – többek között – a termékexporthoz kapcsolódó szolgáltatások tekintetében alkalmazható adómentesség feltétele. Termékexporthoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás lehet tipikusan a fuvarozási szolgáltatás is. 2019. január 1-jét megelőzően ezen szolgáltatásokat – az egyéb feltételek teljesülése esetén – adómentessen lehetett számlázni, feltéve, hogy a fuvarozás közvetlenül termékexporthoz kapcsolódótt.

A hivatkozott Áfa tv. módosítás ugyanakkor 2019. január 1-jétől már szükebb körben határozza meg azon adózók körét, akik élhetnek a termékexporthoz kapcsolódó szolgáltatás adómentességével. A vonatkozó rendelkezések értelmében az adómentesség alkalmazásának immáron az is feltétele, hogy a szolgáltatást közvetlenül azon személy, szervezet részére nyújtsák, aki (amely) a termékkel – többek között – a termékexportot megvalósítja. Ez a módosítás elsődlegesen azon fuvarozási konstrukciókra van hatással, melyben a termékfuvarozást alvállalkozó igénybevételével nyújtották a terméket exportáló részére.

A fentiek kapcsán több kérdés is felmerül azzal összefüggésben, hogy pontosan mely esetekben és milyen feltételek mellett alkalmazható az adómentesség. Erre tekintettel javasolt áttekinteni az alkalmazott gyakorlatot, melyben a Deloitte szakértői készséggel állnak rendelkezésre.

Közvetített szolgáltatások és alvállalkozói teljesítések helyi iparűzési adóban történő elszámolhatósága

Az elmúlt időszakban több Kúria ítélet is napvilágot látott a közvetített szolgáltatások és alvállalkozói teljesítések költségeinek helyi iparűzési adó és az innovációs járulék alapjával szemben történő elszámolhatóságával kapcsolatban, és a téma nagyobb figyelmet kapott az önkormányzatoknál is. A megnövekedett figyelemnek köszönhetően néhány értelmezési kérdés és a feltételrendszer tisztult, ami nem csak az ellenőrzési kockázatot, de a tervezési lehetőségeket is növeli. A Deloitte szakértői a formai
és tartalmi feltételek elvárhatósága kapcsán több esetben egyeztettek a Pénzügyminisztériummal (PM), emellett különös figyelmet fordítottak az elmúlt időszakban mind az önkormányzatok, mind a Kúria joggyakorlatának nyomon követésére. Számos esetben képviselték ügyfeleiket az adóhatóság helyi iparűzési adót érintő megállapításaival szemben. Éppen ezért az PM-mel folytatott egyeztetések alapján nemcsak a kockázatcsökkentés terén tudnak hasznos információkkal szolgálni, hanem abban az esetben is, ha jelentős a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék terhére el nem számolható igénybevett szolgáltatás a Társaságánál. Ilyen esetben a Kúria és a PM álláspontja mentén segítetenek átgondolni az egyes lehetőségeket és kialakítani az adott szolgáltatások elszámolhatóságának feltételeit.

Külföldön áthárított ÁFA visszaigénylése

A külföldön áthárított általános forgalmi adóval kapcsolatban a közelmúltban több ízben is olyan adóhatósági megállapítás született, amely megkérdőjelezi az ilyen módon megfizetett, ugyanakkor vissza nem kért áfa költségként történő elszámolását. Mindez azt jelenti, hogy ebben az esetben a külföldön áthárított áfa – azon túl, hogy végső terhet jelent az adott társaság számára – esetlegesen társasági adóban sem lesz elismert költség, ráfordítás. Magyarországon a más tagállamban vagy harmadik országban megfizetett áfa visszatéríttetésére az adóhatóság által kiadott ’ELEKAFA’ nyomtatvány szolgál, melynek benyújtására minden év szeptember 30-áig van lehetősége az adózóknak. A határidő jogvesztő, a kérelem utólagos benyújtására nincs lehetőség. Tapasztalataink szerint a társaságok sok esetben nem foglalkoznak a külföldi áfa kikérésével annak költségvonzata és a kapcsolódó adminisztratív terhek miatt. Éppen ezért a Deloitte kifejlesztett egy egyedi technológiai megoldást, amely gyors és költséghatékony módot kínál a külföldön áthárított áfa visszakérésére.

A fentiek alapján érdemes tehát átgondolni, hogy a társaság működéséből adódóan vannak-e olyan külföldön felmerülő költségek, amihez kapcsolódóan áfa került áthárításra. Ilyenek lehetnek tipikusan például a külföldi kiküldetésekhez, konferenciához kapcsolódó költségek, vagy az üzemanyag költségek is.

A Deloitte széleskörű szakértelemmel és számos iparágra kiterjedő referenciákkal rendelkezik a külföldi áfa visszatérítési eljárásokat illetően és olyan komplex technológiai eszközökkel támogatott megoldást kínál ügyfeleinek, amely a bejövő számlák áttekintésétől kezdődően, a visszatérítési kérelmek elkészítésén keresztül, a helyi adóhatóságokkal történő egyeztetésig teljeskörűen lefedi az áfa visszatérítési folyamatot, megszüntetve ezáltal a társaságok ezzel kapcsolatos adminisztratív terheit.

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezménye

Ha egy energiahatékonyság növekedését célzó beruházás révén a végsőenergia- fogyasztás csökkenését eredményező energiamegtakarításra kerül sor, a társasági adóból adókedvezmény vehető igénybe a beruházás üzembe helyezését követő adóévben – vagy az adózó döntése szerint a beruházás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő öt adóévben, akár a tárgyévi számított társasági adó 70%-áig. Ilyen beruházásnak minősülhet például a világítás korszerűsítése, fűtésrendszer korszerűsítése, egyes karbantartási jellegű beruházások, de akár egy gépjármű flottán végrehajtott gumicsere is. A Deloitte szolgáltatása keretében valamennyi, az adókedvezmény igénybevételével kapcsolatos feladatot komplex módon támogatja.

Szakértőink:

Tancsa Zoltán
Partner
+36 (20) 496 5233
ztancsa@deloittece.com

Farkas Gergely
Szenior tanácsadó
+36 (20) 340 9111
gfarkas@deloittece.com

Huszl Zsuzsa
Managing associate
+36 (30) 566 6086
zhuszl@deloittece.com

A Deloitte név az Egyesült Királyságban „company limited by guarantee” formában alapított Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”) társaságra, tagvállalatainak hálózatára és kapcsolt vállalkozásaira utal. A DTTL és valamennyi tagvállalata önálló, egymástól elkülönülő jogi személy. A DTTL (vagy „Deloitte Global”) nem nyújt szolgáltatásokat ügyfelek számára. A tagvállalataink globális hálózatának részletes bemutatását a következő link alatt találja: www.deloitte.hu/magunkrol.

Jelen kiadvány kizárólag általános jellegű tájékoztatást tartalmaz, és nem minősül sem a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sem tagvállalatai, sem pedig ezek kapcsolt vállalkozásai (együttesen: a „Deloitte Csoport”) által nyújtott szakmai tanácsadási vagy egyéb szolgáltatásnak. Javasoljuk ügyfeleinknek, hogy a cégük pénzügyeit vagy üzletvitelét befolyásoló bármely döntés meghozatala vagy ilyen jellegű lépés megtétele előtt kérjék ki képzett szakmai tanácsadó véleményét. A Deloitte Csoport egyetlen tagja sem vállal felelősséget olyan károk tekintetében, amelyek a jelen kiadványban foglalt információk felhasználásából erednek.

© 2019. Bővebb tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Deloitte Magyarországgal.