A Magyar Logisztikai Egyesület hagyományaihoz híven, ebben az évben is megtartotta ünnepi évzáró Klubnapját, amely rendezvényen bemutatásra került a „Logisztikai Évkönyv 2020” c. szakmai kiadvány soron következő száma, mely immár a huszonötödik.

 

A Klubnapot Dr. Veres Lajos, az egyesület alelnöke, valamint Dr. habil. Duleba Szabolcs, a Logisztikai Évkönyv 2020 főszerkesztője nyitotta meg. Alelnök úr köszöntötte a résztvevőket, majd elmondta, hogy a Logisztikai Évkönyv fő célja, hogy megossza a logisztika területén elért legújabb kutatási eredményeket és szakmai, gyakorlati tapasztalatokat a szakterület iránt érdeklődőkkel. Főszerkesztő úr pedig kiemelte, hogy a cél továbbra is az, hogy az Évkönyv egyike legyen azon (sajnos nagyon kevés) hazai kiadványnak, amely publikációs lehetőséget biztosít a Magyarországon élő kutatóknak és logisztikával foglalkozó mérnököknek és közgazdászoknak. A távlati elképzelések között szerepel, hogy még szorosabban működjünk együtt az MTA VI-os (műszaki) és IX-es (gazdasági és jogi) Osztályával és, hogy a Logisztikai Évkönyv bekerülhessen az MTA listás folyóiratai közé.

A köszöntő és a rövid bevezető után az évkönyvben megjelenő három tanulmány került bemutatásra.

Elsőként Bőr Katalin lean mérnök, (Diehl Aviation Hungary Kft.) tartott prezentációt Az önvezető autózás tesztelési tényezőinek rangsorolása szakértői vélemények szintézise alapján címmel. Elmondta, hogy az önvezető járművek megjelenése a szállításban és a közlekedésben egyértelműen a közeljövő egyik meghatározó, logisztikát átalakító innovációja. Magyarország – a zalaegerszegi tesztpályával, valamint képzésekkel és kutatásokkal – nemzetközi szinten is élen jár az önvezető autók fejlesztésében és tesztelésében, ezeket a tapasztalatokat azonban szintetizálni és elemezni kell ahhoz, hogy más országok, ill. hazai és külföldi vállalatok számára is hasznosíthatók legyenek. A bemutatott tanulmány ezt célozza meg tudományos módszertan felhasználásával; egy multikritériumos döntéstámogató (MCDM) technika, az Analytic Hierarchy Process (AHP) módszerrel, 20 önvezető fejlesztésben szakérő megkérdezésével, emellett, hogy tudományosan is nóvumnak tekinthetők, gyakorlati szakemberek számára is hasznos tanulsággal szolgálhatnak.

A második előadást Dr. Gyenge Balázs tanszékvezető, egyetemi docens (SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Tevékenység-menedzsment és Logisztika Tanszék) tartotta a Lean koncepciójú vállalati fejlesztések tesztelése szimulációval címmel.

Tanszékvezető Úr ismertette a tanulmány megírásának alapjául szolgáló kutatás menetét, a lean fogalmát. Elmondta, hogy a termelő és szolgáltató vállalatok egyaránt végeznek vagy végeztetnek logisztikai feladatokat. A terület kiemelten fontos a napi működés során, és a vezetők legjobb tudásuk szerint határozzák meg a műveleteket és folyamatokat. A megfelelő logisztikai folyamatok és döntések nagymértékben meghatározzák a vállalatok sikeres működését, eredményességét, profitot termelő képességét és a költségek alakulását. Azonban egy fontos lépés ezek megfogalmazása előtt az esetek nagy többségében elmarad, mégpedig a megvalósítani kívánt folyamatok kellő szintű megismerése, melynek legjobb eszköze a folyamat előzetes szimulációja. A tanulmány célja rávilágítani, hogy a modellezés milyen előnyökkel jár, milyen felesleges folyamatok bevezetését és anyagi veszteséget kerülhetünk el a szimuláció segítségével, valamint, hogy rávilágítsunk arra is, hogy a megismerésnek mennyivel magasabb szintjét érhetjük el általa.

Az utolsó előadást Mondovics János, a Bonitat Kft. ügyvezetője tartotta a Via Carpatia témakörben. Előadásában ismertette, hogy míg Nyugat-Európában az észak-déli és a kelet-nyugati átközlekedési útvonalak hálózata viszonylag kiegyensúlyozott, addig Európa keleti felében a kelet-nyugati átközlekedés dominál. Európa keleti felének dinamikusan bővülő gazdasága megkövetelte az észak-déli közlekedési kapcsolatok bővítését. Így született meg korábban a Baltic-Adriatic Corridor koncepciója és a Via Carpatia is.

Az előadások után Alelnök úr megköszönte az előadóknak, hogy elfogadták a felkérést, majd a Klubnap hivatalos része véget ért és az érdeklődők kötetlenül beszélgethettek.

 

Amennyiben a fenti témák felkeltették az érdeklődését, a Logisztikai Évkönyv 2020 c. kiadványunk megrendelhető a Magyar Logisztikai Egyesülettől.

 

Bővebb információ az évköny rendeléséről: