Gyártási folyamat irányításának lehetséges automatizációja lemezmegmunkáló kkv-nál

Az ipari fejlődés történetében mindig is jelen volt a gyártási költségek optimalizálására és ezzel párhuzamosan a termelékenység növelésére való kettős törekvés, s ez a kérdés talán soha nem volt annyira aktuális, mint ma, a globális piac korában. Hiszen ha a világ bármely részén akadnak egy gyártónak versenytársai, akkor lépést kell tartani a korral, s olykor innovatív szemlélettel meg is előzni azt. A komplex lemezmegmunkálással, lemezalkatrész gyártással foglalkozó MELIOR LASER KFT. saját iparági tapasztalatai szerint mindez nem is feltétlenül beruházásfüggő.

Technológiai fejlesztések globális környezetben

A globalizáció egyik hozománya, hogy a gépipar és a gépgyártás területén végbement technológiai fejlesztések, valamint az automatizálás eredményei lényegében a világ bármely pontján alkalmazhatóak. Ez persze nem jelenti, hogy a világ azonos tevékenységet folytató üzemei azonos technológia és tárgyi feltételek mellett egy kaptafára működnének. A globalizáció adta gazdasági környezetben a jelentős különbség a felhasználók között nem annyira a technológiákban és az automatizálásban, hanem a technológiák összehangolásában, a technológiák láncolata által alkotott gyártási folyamatokban lehet. Ez az a terület, ahol gyártó és gyártó között igazi különbség mutatkozhat mind minőségirányítás, mind gazdaságosság, mind gyártási költségek terén. Mindezek a folyamatok igazolják az Ipar 4.0 célkitűzésének aktualitását, amely elsősorban a gyártási folyamatok, a gyártásszervezés automatizálását célozza. Az ideális eredmény egy digitálisan támogatott organikus rendszer. Látni fogjuk: a fejlesztésnek nincs nagy beruházás igénye, hiszen nem csak az automatizálásról szól. Az organikus termelési rendszer fontos eleme a gépek összeköttetése, és ezen keresztül az adatok gyűjtése annak érdekében, hogy a teljes anyagáramlásban megvalósulhasson az automatizált gyártásszervezés. A mai, korszerű gépekkel ez korántsem utópia, ahol pedig korábbi generációs gépek állnak rendelkezésre, ott kézenfekvő lehetőség, hogy a gyártás kisebb lépéseinek, részfolyamatok fejlesztéseként valósuljon meg a gyártásszervezés automatizálása. A részterületeket érintő innovációk éppúgy érezhető pozitív változásokat hozhatnak.

Másodpercek górcső alatt

A gyártásszervezés fejlesztésének fontos eleme a gyártás idejének a csökkentésére való folyamatos törekvés, s ennek érdekében a technológiai idők mérése és kontrollálása, a kapacitáselemzés és mellékidők csökkentése.  A MELIOR LASER KFT. gyártási rendszere a folyamatirányítás e részterületein kézzelfogható eredményekkel rendelkezik. Az elektronikus jegyzőkönyvezés során a gyártásközi ellenőrzéskor például a munkatársak vezeték nélküli mérőeszközökkel, egy gombnyomással visznek be mért adatokat egy sokoldalú elemzést lehetővé tevő digitális adatbázisba. A gyártás idejének csökkentését célozta az elektronikus belső műszaki dokumentáció alkalmazása – minden technológia számára specifikus belső gyártmányrajzok, technológiai utasítások készülnek, s a dokumentáció immár teljes egészében elektronikus.

Monitorok a gyártócsarnokban

A gyártásszervezés területén a kapacitáselemzés és az üzemi kontroll fejlesztése is megtérülő befektetés. A MELIOR LASER gyártócsarnokában kihelyezett monitorok jelzik, melyik gépen éppen milyen feladat készül, és azt melyik munkatárs végzi. A megoldás hasonlóan produktív, mint a futószalagos gyártás esetén működő információs monitorozás, biztosítva a sorozatgyártott termékek reális normaidejének mérését. Ennek köszönhetően rendelkezünk a visszatérő termékek esetén a gyártásszervezést segítő reális normaidőkkel, s az így nyert adatok segítségével a kollégák adminisztratív tevékenységükben önmagukat tudják ellenőrizni. A minőségellenőrzés ütemezése és a preferenciasorrend felállítása a lejelentett befejező műveletek elvégzését követően a vállalatirányítási rendszer optimalizálásával segíti a munkatársak tevékenységét. Ezek alapja az a vállalatirányítási rendszer, mely a gyártócsarnok több pontján, erre szolgáló terminálokon érhető el.

Az említett példákhoz hasonló specifikus rendszer-optimalizálás azoknak a kis- és középvállalkozásoknak is látható eredményt hozhat, amelyek nem tudnak nagyobb beruházásokba invesztálni; még úgy is, ha a fejlesztések külön-külön csak részfolyamatokat fednek le.  A legvégső cél ezek termelési rendszerré hangolása, a teljes anyagáramlás átfogása, a digitális gyár víziójának elérése.

Forrás