Európa legfelsőbb bírósága 2020. október 28-án megállapította, hogy a német utakat használó nehéz tehergépjárművek útdíját túlárazták. Ugyanis az uniós joggal ellentétesen, a közlekedési rendőrség költségeit is beleszámolták a fizetendő díjba.

A döntés szerint csak az utak infrastruktúrájával kapcsolatos költségeket lehet áthárítani a transzeurópai hálózat használóira. A rendőri tevékenység az állam felelőssége, amellyel közhatalmának gyakorlása során jár el, nem pedig közúti üzemeltetőként.

Az ítélet előzménye

Egy lengyel fuvarozó társaság kártérítési keresetet indított a 2010-2011 közötti németországi útdíjak túlárazása miatt, miután úgy ítélték meg, hogy az autópálya-díjak kiszámításának módja ellentétes az uniós joggal.

Az első körben a kölni közigazgatási bíróság elutasította a keresetet, de a münsteri felsőbb közigazgatási bíróság az Európai Bíróságtól (EB) kért állásfoglalást.

Az EB bírósági ítélete szerint csak az infrastruktúra költségei (az infrastruktúra-hálózat kiépítésének, üzemeltetésének, fenntartásának és fejlesztésének költségei) számolhatók be az útdíjba , míg a közlekedési rendőrök költsége a tagállamok felelőssége.

A túlárazás mértéke nem elhanyagolható! Szakértők véleménye szerint a teljes túlárazás jóval meghaladja a 4 milliárd eurót. A jelenlegi nem az első eset, hogy komoly kétségek merültek fel az útdíjszámítás helyességével kapcsolatban. A 2009-2013 közötti időszakban történt téves útdíj-kerekítés (6,9 millió euró) miatt indított kereset sikeres volt , és azok a cégek, amelyek időben léptek, már vissza is kapták az őket jogosan megillető részt.

Mit jelent ez az ítélet a fuvarozó cégek számára?

Az EB ítélete alapján „a magánszemély a nemzeti bíróságok előtt közvetlenül hivatkozhat erre a kötelezettségre egy tagállammal szemben, ha az a tagállam nem teljesítette ezt a kötelezettséget, vagy nem ültette át helyesen”.

Az ítélet kihirdetése után a Német Közlekedési Minisztérium bejelentette, hogy figyelembe veszi a bíróság megállapításait, ami valószínűleg hatással lesz a jövőbeni útdíjak mértékére is.

A teherautók útdíj botránya következtében a 2017 és 2020 között Németországban fizetett Toll Collect útdíjak után kompenzáció jár (függetlenül attól, hogy a fuvarozó melyik országban bejegyzett társaság). A várható pénzvisszatérítés a kifizetett teljes díj 4-5%-a.

Az ügy érdekessége, hogy a 2017-ből eredő követelések 2020 végén elévülnek. (mivel a kártérítési kereset alperese a német állam, a 3 éves elévülés nem a kár észlelésétől, hanem a károkozás időpontjától számít)

Ez azt jelenti, hogy a vállalatoknak most kell cselekedniük, ha nem akarják végleg elveszíteni ezt az összeget.