Helyszín: Budapest, céges megrendelés esetén cég telephelye

Árak:             Listaár: 240.000 Ft + ÁFA

Céges megrendelés esetén: egyéni elbírálás szerint

Létszám: maximum 12 fő

Oktató: Dr. Mondovics János címzetes főiskolai docens

A tréning témájának helye, szerepe és súlya a vállalati folyamatokban: A tréning témája a vállalati folyamatok eredményességét alapvetően befolyásoló előrejelzési gyakorlat problémáinak feltárása, a folyamatok fejlesztési megoldásainak áttekintése, az ellátási lánc belső és külső kooperációjának javítása.

A tréning célja: A résztvevőkben tudatosuljon az előrejelzési folyamatok fontossága, minőségének kockázati jellege, képesek legyenek az igényeket követő előrejelzési folyamatok fejlesztésére, kialakítására.

Az érdekeltek jellemzői: Az interaktív (párbeszédes) tréning célcsoportját az ellátási lánc menedzsment kulcsszereplői képviselik, főleg az ellátási lánc / logisztikai folyamatok tervezési vezetői és funkcionális munkatársai, kontrollerei, a termelési programok és a kereskedelmi értékesítés tervezői, értékesítés és igény előrejelzők (forecaster-ek), a termékek kiszolgálásában és készletezésében érdekelt vezetők és munkatársak.

Helyszín: saját oktatóterem / vállalati telephely (kihelyezett tréning)

A tréning időtartama: 2 nap

 

A tréning programja:

 1. nap

 

 • A résztvevők által kitöltött felmérő lapok alapján a vállalatok előrejelzési gyakorlatának összemérése (benchmark – az első benyomások), észrevételek, következtetések.
 • Néhány tipikus vállalati modell input és output tulajdonságai – kihívások az előrejelzési folyamatban. A résztvevők vállalati modelljének felrajzolása.
 • A vállalati értékesítési (stratégiai) terv meghatározásának folyamata. Az értékesítési terv szegmentációja, frissítésének gyakorisága, gördülő tervezés. Top-down és Bottom-up megközelítés. A résztvevők gyakorlati megoldásainak összehasonlítása.
 • A tervezés időhorizontjai: az értékesítési tervtől az igény tervezés felé. Az igénytervezés (demand planning) helye az ellátási lánc tervezési folyamatában. Az igénytervező elvárt kompetenciái (kompetencia készlet)
 • Az igénytervezés bementi adatai:

 

 • A termékek életgörbéjéből fakadó előrejelzési adat-tulajdonságok
 • A historikus adatok (gyűjtés, adatbázisok) és azok előkészítése, tisztítása, szűrése, elemzése. Értékesítési karakterstatisztikák, statisztikai elemzés
 • Az igénytervezésre ható termékcsoportosítási logikák (ABC,XYZ,FMR)
 • Előrejelzési modellek és példák.
 • Rövid távú akciók, promóciók, azok hatásai a készletezésre, termelésprogramozásra. Hatások reakció időn belül és kívül: mikor áll fejre a vevőkiszolgálási képesség? Az igények rövid távú „rángatásainak” kockázatai.

 

 • Az előrejelzés minőségének mérése, értékelése. Mérőszámok, a spontán és a rendszeres hiba (KPI-ok: FE, FCA, MPE, MAPE, MSE, MFE, MAD, Tracking Signal). Az előrejelzés beválása, a vevő kiszolgálási színvonal és a készletszintek összefüggései. A résztvevő gyakorlatában alkalmazott KPI-ok összehasonlítása.

 

 1. nap

 

 • Az igény előrejelzési adatok beépítése a vállalatirányítási rendszerbe, annak finomtervezési (rövid távú) funkciója kiszolgálására (MS Navision és SAP Demand Planning); a demand planning modulok paraméterezése, rugalmas testreszabása.
 • Az előrejelzési gyakorlat és a vállalati rendszerfolyamatainak fejlesztése (úton a kollaboratív tervezés felé)
 • Az előrejelzés hozzáadott értékének elemzése (Forecast Value Added Analysis – FVAA)
 • Az előrejelzés vállalati folyamatokba való beágyazottságának és hatékony működtetésének vizsgálata; javaslat a hatékonyabb működtetésre:
 • A progresszió nézőpontja: a vállalat „ahogy van” állapota, a „lenne” állapot és az „előre vezető út”,
 • az előrejelzés négy vezetési dimenziója (működési integráció, az előrejelzés megközelítése –felfogás-, rendszerek, teljesítménymérés) menti kidolgozottság, igényesség négy fokozata,
 • az előrejelzés vállalati folyamatainak fejlesztését szolgálóaudit példája; a teljesítmény serkentése (FC Champion)
 • a résztvevők vállalati előrejelzési kultúra térképének felrajzolása; összehasonlítás, elemzések, tanulságok.
 • Az előrejelzést támogató technikák:
 • Kereskedelmi piaci mozgástér elemzése és döntés előkészítése
 • Promóció tervezése és értékelése
 • VMI, EDI, ECR és CRM eszközök
 • A gyártási és a logisztikai rendszer optimumát kereső (szimulációs modellezés) eljárások és a rendszer kibocsátási körülményeinek (igény előrejelzés) összefüggései.