ÁRUFUVAROZÓ

GKI árufuvarozó alapképzés

Az alapképesítést azoknak a gépkocsivezetőknek kötelező elvégezni, akik 2009. szeptember 9-ét követően szereztek C kategóriás vezetői engedélyt, és közúton árufuvarozással szeretnének foglalkozni.

Oktatás anyaga

Vizsgák típusa:

Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés Teszt (feleletválasztós)
Előírások alkalmazása Teszt (feleletválasztós)
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezet
biztonság, szerviz, logisztika
Teszt (feleletválasztós)
Esettanulmány Írásbeli
Járművezetés korszerű szimulátor berendezésen (C) Gyakorlati
Járművezetéshez kapcsolódó gyakorlati ismeretek (C) Gyakorlati
Járművezetés közúti forgalomban (C) Gyakorlati

GKI árufuvarozó továbbképzés

Azok a gépjárművezetők, akik 2009. szeptember 9. előtt már rendelkeztek C kategóriás vezetői engedéllyel, és közúton árufuvarozással szeretnének foglalkozni, tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés megszerzésére kötelezettek. A korábban már megszerzett belföldi árufuvarozó és/vagy nemzetközi árufuvarozó szolgáltatói képesítéssel továbbra is végezhető a tehergépkocsi-vezető (árufuvarozó) tevékenység, de csak az igazolvány érvényességének lejártáig, illetve legkésőbb 2014. szeptember 09-ig. Ezen határidőt követően minden tehergépkocsi-vezetőre vonatkozik a továbbképzési kötelezettség.

Oktatás anyaga

Vizsgák típusa:

Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés Teszt (feleletválasztós)
Előírások alkalmazása Teszt (feleletválasztós)
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezet
biztonság, szerviz, logisztika
Teszt (feleletválasztós)

GKI árufuvarozó kiegészítő alapképzés

Azon gépkocsivezetőknek szükséges elvégezni, akik már rendelkeznek egy évnél nem régebbi GKI autóbuszvezető alapképzési képesítéssel, melyet ki szeretnének egészíteni tehergépkocsi-vezetői képesítéssel és C kategóriás vezetői engedélyüket 2009. szeptember 9 után szerezték.

Oktatás anyaga

Vizsgák típusa:

Tehergépkocsi-vezetői és Autóbuszvezetői különbözeti Teszt (feleletválasztós)
Esettanulmány Írásbeli
Járművezetés korszerű szimulátor berendezésen (C) Gyakorlati
Járművezetéshez kapcsolódó gyakorlati ismeretek (C) Gyakorlati
Járművezetés közúti forgalomban (C) Gyakorlati

GKI árufuvarozó kiegészítő továbbképzés

Kiegészítő továbbképzési képesítést azoknak a gépkocsivezetőknek kötelező elvégezni, akik már rendelkeznek egy évnél nem régebbi Autóbuszvezetői továbbképzési
képesítéssel, továbbá 2009. szeptember 9-ét megelőzően szereztek C kategóriás vezetői engedélyt, és képesítésüket erre a kategóriára is ki kívánják terjeszteni.

Oktatás anyaga:

Vizsgák típusa:

Tehergépkocsi-vezetői és Autóbuszvezetői különbözeti Teszt (feleletválasztós)

.

AUTÓBUSZVEZETŐ

GKI autóbuszvezető ALAPképzés

Az alapképesítést azoknak a gépkocsivezetőknek kötelező elvégezni, akik 2008. szeptember 9-ét követően szereztek D kategóriás vezetői engedélyt, közúton személyszállítással szeretnének foglalkozni.

Oktatás anyaga:

Vizsgák típusai:

Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés Teszt (feleletválasztós)
Előírások alkalmazása Teszt (feleletválasztós)
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezet
biztonság, szerviz, logisztika
Teszt (feleletválasztós)
Esettanulmány Írásbeli
Járművezetés korszerű szimulátor berendezésen (D) Gyakorlati
Járművezetéshez kapcsolódó gyakorlati ismeretek (D) Gyakorlati
Járművezetés közúti forgalomban (D) Gyakorlati

GKI autóbuszvezető TOVÁBBképzés
Azok a gépjárművezetők, akik 2008. szeptember 9. előtt már rendelkeztek D kategóriás vezetői engedéllyel, és közúton személyszállítással szeretnének foglalkozni, autóbuszvezetői továbbképzési képesítés megszerzésére kötelezettek. A korábban már megszerzett belföldi autóbuszvezető és/vagy nemzetközi autóbuszvezető szolgáltatói képesítéssel továbbra is végezhető az autóbuszvezetői tevékenység, de csak az igazolvány érvényességének lejártáig, illetve legkésőbb 2013. szeptember 09-ig. Ezen határidőt követően minden autóbuszos gépkocsivezetőre vonatkozik a továbbképzési kötelezettség.

Oktatás anyaga

Vizsgák típusai:

Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés Teszt (feleletválasztós)
Előírások alkalmazása Teszt (feleletválasztós)
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezet
biztonság, szerviz, logisztika
Teszt (feleletválasztós)

GKI autóbuszvezető KIEGÉSZÍTŐ ALAPképesítés
Azon gépkocsivezetőknek szükséges elvégezni, akik már rendelkeznek egy évnél nem régebbi GKI tehergépkocsi-vezető alap- vagy továbbképzési képesítéssel, melyet ki szeretnének egészíteni autóbuszvezetői képesítéssel és D kategóriás vezetői engedélyüket 2008. szeptember 9-ét követően szerezték.

Oktatás anyaga

 Vizsgák típusai:

Tehergépkocsi-vezetői és Autóbuszvezetői különbözeti Teszt (feleletválasztós)
Esettanulmány Írásbeli
Járművezetés korszerű szimulátor berendezésen (D)  Gyakorlati
Járművezetéshez kapcsolódó gyakorlati ismeretek (D)  Gyakorlati
Járművezetés közúti forgalomban (D)  Gyakorlati

GKI autóbuszvezető KIEGÉSZÍTŐ TOVÁBBképzés

Kiegészítő továbbképzési képesítést azoknak a gépkocsivezetőknek kötelező elvégezni, akik már rendelkeznek egy évnél nem régebbi Tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítéssel, továbbá 2008. szeptember 9-ét megelőzően szereztek D kategóriás vezetői engedélyt, és képesítésüket erre a kategóriára is ki kívánják terjeszteni.

Oktatás anyaga

 Vizsgák típusai:

Tehergépkocsi-vezetői és
Autóbuszvezetői különbözeti
 Teszt (feleletválasztós)

.

ÖSSZEVONT (árufuvarozó és autóbuszvezető)

GKI ÖSSZEVONT ALAPképzés (árufuvarozó és autóbuszvezető)

Az alapképesítést azoknak a gépkocsivezetőknek kötelező elvégezni, akik 2009. szeptember 9-ét követően szereztek C kategóriás és 2008. szeptember 9-ét követően szereztek D kategóriás vezetői engedélyt, és közúton árufuvarozással és személyszállítással szeretnének foglalkozni. A GKI képesítés egyszerre is megszerezhető.

Oktatás anyaga

Vizsgák típusai:

Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés  Teszt (feleletválasztós)
Előírások alkalmazása  Teszt (feleletválasztós)
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezet
biztonság, szerviz, logisztika
 Teszt (feleletválasztós)
Tehergépkocsi-vezetői és Autóbuszvezetői különbözeti  Teszt (feleletválasztós)
Esettanulmány Írásbeli
Járművezetés korszerű szimulátor berendezésen (C) Gyakorlati
Járművezetéshez kapcsolódó gyakorlati ismeretek (C) Gyakorlati
Járművezetés közúti forgalomban (C) Gyakorlati
Járművezetés korszerű szimulátor berendezésen (D) Gyakorlati
Járművezetéshez kapcsolódó gyakorlati ismeretek (D) Gyakorlati
Járművezetés közúti forgalomban (D) Gyakorlati

GKI ÖSSZEVONT TOVÁBBképzés (árufuvarozó és autóbuszvezető)
A továbbképzési képesítést azoknak a gépkocsivezetőknek kötelező elvégezni, akik 2009. szeptember 9. előtt már rendelkeztek C kategóriás és 2008. szeptember 9. előtt megszerzett D kategóriás vezetői engedéllyel, és közúton árufuvarozással és személyszállítással szeretnének foglalkozni. A GKI továbbképzési képesítés egyszerre is megszerezhető.

Oktatás anyaga

Vizsgák típusai:

Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés Teszt (feleletválasztós)
Előírások alkalmazása Teszt (feleletválasztós)
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezet biztonság, szerviz, logisztika Teszt (feleletválasztós)
Tehergépkocsi-vezetői és Autóbuszvezetői különbözeti Teszt (feleletválasztós)

GKI ÖSSZEVONT AUTÓBUSZVEZETŐ ALAP- és ÁRUFUVAROZÓ TOVÁBBképzés
Azon képkocsivezetőknek szükséges elvégezni, akik 2008. szeptember 9-ét követően szereztek D kategóriás, 2009. szeptember 9-ét megelőzően pedig C kategóriás vezetői engedélyt, s képesítésüket mindkét kategóriára meg kívánják szerezni.

Oktatás anyaga

Vizsgák típusai:

Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés Teszt (feleletválasztós)
Előírások alkalmazása  Teszt (feleletválasztós)
Egészségügyi, közúti közlekedési és környezet
biztonság, szerviz, logisztika
Teszt (feleletválasztós)
Tehergépkocsi-vezetői és Autóbuszvezetői különbözeti Teszt (feleletválasztós)
Esettanulmány Írásbeli
Járművezetés korszerű szimulátor berendezésen (D)  Gyakorlati
Járművezetéshez kapcsolódó gyakorlati ismeretek (D) Gyakorlati
Járművezetés közúti forgalomban (D) Gyakorlati

.

ÁRUFUVAROZÓ VÁLLALKOZÓ

Árufuvarozó vállalkozó alapképzés

A szaktanfolyam célja: olyan szakembereket képezése, akik belföldi, illetve nemzetközi árufuvarozó gazdálkodó szervezetnél kívánnak szakmai irányítóként működni.

Oktatás anyaga

Vizsgák típusa:

Jogi ismeretek Teszt, szóbeli
Gazdasági és pénzügyi vezetői,
valamint adózási ismeretek
Teszt, szóbeli
Munkaügyi ismeretek Teszt, szóbeli
Árufuvarozási ismeretek Teszt, szóbeli
Jármű műszaki, üzemeltetési,
valamint közlekedésbiztonsági
ismeretek
Teszt, szóbeli
Vámismeretek Teszt, szóbeli
Fenti vizsgatárgyakból
esettanulmány
 Írásbeli