A Magyar Logisztikai Egyesület szervezésében 2020. november 05-én 13:00 órától került megrendezésre a „LOGISZTIKAI BRAVÚR – A visztulai csoda” c. rendezvény a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Márványtermében.

Az esemény a Honvédelmi Sportszövetség pályázati támogatásával valósult meg.

A rendezvényt Dr. Doór Zoltán, az MLE elnöke nyitotta meg. Köszöntőjében üdvözölte a résztvevőket, majd beszédében megemlítette, hogy a rendezvény témáját a Hadtörténeti Múzeum időszakos kiállítása ihlette.

Első előadó Dr. Kovács Vilmos ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka volt, aki a ”Magyar segítség a lengyel haderő számára a bolsevikok elleni háborúban 1919 - 1920” címmel tartott előadást.

Ezredes Úr prezentációja bevezetőjében bemutatta Közép-Európa és Magyarország politikai helyzetét az 1918-20-as években. A bevezetőt követően a lengyelek számára nyújtott segítségadásról beszélt, mind hadianyag, mind logisztikai szempontok szerint.

A második előadást Dr. Zsákai Tibor, ny. MÁV főigazgató, címzetes főiskolai docens tartotta, "A magyar vasút fejlődése a kezdetektől Trianonig" címmel. Előadásában bemutatta a vasút történetét, fejlődését európai, majd magyar viszonylatban. Prezentációja végén kitért a lengyel segítségnyújtásra, mely vasúton érkezett Lengyelországba.

Utolsó előadóként Dr. Doór Zoltán, MLE elnök mutatta be a rendezvény támogatóját, „a Honvédelmi Sportszövetség szerepét a mai magyar közéletben”. Beszédében kiemelte, hogy a Sportszövetség küldetése az egészséges, összetartó közösségek kialakítása, támogatása és erősítése.

Az érdekes és tartalmas előadásokat állófogadás követte, majd csoportokban megkezdődött ”A visztulai csoda” című kiállítás megtekintése tárlatvezetéssel, a járványügyi szabályok maximális betartásával.

A rendezvény zárásaként fekvőtámaszversenyre került sor. A három legtöbb fekvőtámaszt teljesítő résztvevő értékes ajándékcsomagot vehetett át ünnepélyes eredményhirdetés keretei között.