TARTALOMJEGYZÉK

 • Prof. Dr. Knoll Imre
  Bővülő logisztikai trendek az „EU-2004 Kongresszus” tükrében
 • Volker Antoni – Dr. Bányainé dr. Tóth Ágota – Dr. Mang Béla
  A magyar légi közlekedés és áruszállítás fejlesztésének esélyei
 • Baranyi Ferenc – Lengyel András
  A Magyar Honvédség logisztikai rendszere, működési rendje és fejlesztésének irányai
 • Bárányi Ildikó – Koncz Krisztián
  Módszer a szolgáltatások minőségének mérésére
 • Dr. Bodnár Károly – Kis Krisztián
  Termelői szervezetek logisztikai feladatai a zöldség- és gyümölcstermelésben
 • Dr. Illés Béla – Balázs Miklós – Prof. Dr. Cselényi József – Dr. Németh János
  Projekt Orientált Módszerek (POM) karbantartási, felújítási és hálózatépítési optimális készletezési stratégiája
 • Hajnal Éva
  EU környezetvédelmi előírásainak érvényesítése a logisztikai szolgáltatásban
 • Dr. Hartványi Tamás – Dr. Tóth Lajos
  Az EU csatlakozás néhány hatása a közlekedés – ezen belül a közúti közlekedés – működési feltételeire
 • Prof. Dr. Husti István
  Az agrárinnovációs hálózatok kialakításának néhány kérdése
 • Koós Bálint
  Kelet-Közép Európa logisztikai helyzete az uniós csatlakozás küszöbén
 • Lakatos Péter
  Közvámraktári operáció vezetése, tervezése és szervezése korszerű elvek alapján az uniós belépés évében
 • Abonyiné Palotás Jolán – Bartha László – Mészáros Rezső
  Gondolatok a logisztika és az infrastruktúra fejlesztésről
 • Percze István János
  Ipari parkok, ipartelepítés, technológia-transzfer és kutatás-fejlesztés az Észak-alföldi régióban
 • Dr. Réger Béla – Trembeczky László
  A katonai– és a civil logisztika kapcsolatának időszerű kérdései a NATO logisztikai doktrínák fejlődésének tükrében.
 • Dr. Rixer Attila – Dr. Tóth Lajos
  A logisztikai szolgáltatások minőségének, valamint teljesítmény- és minőségmérőinek szabványalapjai
 • Szakálosné Mátyás Katalin – Dr. Rumpf János
  Logisztikai rendszerek alkalmazása az erdőgazdálkodásban
 • Dr. habil. Szegedi Zoltán
  A logisztikai verseny az EU-csatlakozás tükrében
 • Szirányi Ákos – Markó Gábor
  Kis és közepes szállítmányozó-fuvarozó vállalkozások teljesítmény-, bevétel- és költségelem-zése, prognosztizálása költséghatékony eszközökkel – II. rész
 • Tóth Gábor
  Szállítói rendelések fejlődése – a négyzethálótól a neuronhálóig
 • Tóth János
  Az ipari parkok fejlesztésének programja
 • Dr. Veres Lajos
  Belső perifériák térszerkezeti vizsgálata