HEFOP

hefop.jpg

Eur__pa_itt___p__l.jpg

Esza_log__.jpg

MLE SIKER AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATON!

Az Európai Unió Strukturális Alapjaitól kapott támogatások 2004-2006 közötti felhasználását megalapozó I. Nemzeti Fejlesztési Terv részeként a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH) 2004 májusában pályázatot írt ki non-profit szervezetek részére "Nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése" HEFOP/2004/1.3.1 kódszámmal. E program keretében a Magyar Logisztikai Egyesület is benyújtotta pályázatát az Irányító Hatósághoz. "A Magyar Logisztikai Egyesület és regionális irodái által szervezett OKJ-s képzés és pszicho-szociális, mentális támogató tanácsadás a munkaerőpiacról ideiglenesen kiszorult nők számára, munkaerő piaci re-integrációjuk elősegítése érdekében" címmel.
A projekt célja, hogy az elmaradottnak számító Észak-Magyarországi Régióban a munkaerőpiacról kiszorult szakképesítés nélküli nők államilag elismert logisztikai ügyintéző képesítés megszerzése mellett mentális felkészítést és támogatást kapjanak a munkába való visszailleszkedéshez és az ottani helytálláshoz.
A pályázatot a döntést hozó Irányító Hatóság pozitívan értékelte, és a projekt megvalósítására 22,8 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt az Egyesületnek!
A program előkészítéseként a helyi Munkaügyi Központok segítségével részletes felmérés készült a célcsoportba tartozó nőkről. A kiválasztás szempontjainak megfelelt és a programban részt venni akaró 15 fő képzése az Egyesület szervezésében 2005. február végén megkezdődött Gyöngyösön.
A projekt megvalósítása során a munkaerő piacról kiszorult nők - idegen nyelvi és informatikai képzéssel kiegészített - OKJ-s Logisztikai Ügyintéző szakképzésben részesülnek. A képzés kiegészítéseként mentális tanácsadáson, valamint készségfejlesztő - úgymond tanulási, és munkamotivációt, vagy álláskeresési technikák elsajátítását erősítő - tréningeken vehetnek részt.
Az Egyesület a célcsoport reaktiválásáról is gondoskodott, konzorciumi partner bevonásával a képzésben résztvevők 40 %-ának munkába állítását és foglalkoztatását minimum 6 hónapig biztosítja. A projekt itt még nem ér véget, mivel a munkába állás során az utánkövetést, a munkahelyi beilleszkedést, a munkahely megtartásának segítését is támogatják.

Meggyőződésünk, hogy a Magyar Logisztikai Egyesület - a bemutatott projektre elnyert pályázati támogatás felhasználásával - sajátos eszközeivel hozzájárulhat a munkanélküli nők esélyegyenlőségének javításához, a munkaerőpiacra való visszasegítésükhöz, a térség humánerőforrásának fejlesztéséhez.

 

Kapcsolódó cikkek, melyek a Loginfo számaiban jelentek meg

Hasznos linkek a témában

77.792 karakter - Bálint L. Péter

www.eu.hu
www.nfh.hu

www.fmm.gov.hu
www.esza.hu

www.est.hu
www.hefop.hu
www.afsz.hu
www.equalhungary.hu
www.eu2004.hu
www.nfi.hu
www.ofa.hu
www.oth.gov.hu
www.kozmunka.hu
www.epalya.hu
www.kismamaweb.hu
www.pafi.hu

A Multiplikátor képzésről I. - Schram Dániel

A Multiplikátor képzésről II. - Schram Dániel