Új parancsnoka van az MH Logisztikai Központnak (MH LK) február 20-tól. A csapatzászlót Csinga Mihály ezredes vette át Baráth István dandártábornoktól.

Ünnepi állománygyűlésen adta át a parancsnoki beosztást a báró Hazai Samu laktanyában Baráth István dandártábornok eddigi helyettesének, Csinga Mihály ezredesnek. Az eseményen részt vett Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokhelyettese is, aki köszöntőjében rámutatott: 2013-ban, amikor a Logisztikai Központ megalakult, sokakban kételyek fogalmazódtak meg, hogy képes lesz-e a szervezet feladatának ellátására, képes lesz-e a teljes MH logisztikai rendszerét átfogóan működtetni. Mint mondta, az idő meghozta a megnyugtató választ. „A nulláról kezdték el Baráth tábornok vezetésével az új központ felállítását, s mára egy kitűnően működő szervezetet kovácsoltak össze” – hangsúlyozta Böröndi altábornagy. A leköszönő parancsnokról – aki pályafutását márciustól az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnokaként folytatja – elmondta: Baráth dandártábornokot határozottsága, felkészültsége, nemzetközi kapcsolatrendszere tökéletesen alkalmassá teszi új beosztására.

A jövő kihívásai kapcsán Böröndi altábornagy rámutatott, hogy az elkövetkezendő időszak nehéz feladatokat állít a Magyar Honvédség és a Logisztikai Központ elé. Az MH parancsnok-helyettese kiemelte: a honvédelmi- és haderőfejlesztési program történelmi lehetőség, ám egyben óriási felelősséggel is jár. „Megkaptuk azt a lehetőséget, hogy a katonai szakma mondhatja meg, mire van szüksége. A program a világ élvonalába tartozó eszközök beszerzéséről is szól. A technika azonban önmagában nem hordozza a képességet. Kell mögé egy olyan logisztikai háttér, amelynek megteremtése önökre vár” – mondta Böröndi altábornagy.

Baráth István dandártábornok a csapatzászló átadási ünnepségén megköszönte az állomány áldozatos munkáját és támogatását, egyben a közeljövő megváltozott feladatainak eredményes végrehajtásához is kérte támogatását. „Olyan időszakban kezdtük el a munkát, amely nem volt könnyű a Magyar Honvédség történetében, hiszen az akkori költségvetés korántsem hordozott magában akkora lehetőségeket, mint most a honvédelmi- és haderőfejlesztési program” – mondta Baráth tábornok, hangsúlyozva, hogy a program sikeres megvalósításához új rendszert kell kiépíteni az eddigi helyett, de ez az építkezés a már meglévő, biztos alapokra fog támaszkodni, s végrehajtásában a logisztikusok kiemelt szerepet játszanak.

Csinga Mihály ezredes, az MH LK új parancsnoka köszönetetmondott volt és jelenlegi elöljárónak, valamint a teljes állománynak.Rámutatott, hogy bár a követelményrendszer ugyanaz a Központ szempontjából,mint eddig – a Magyar Honvédség logisztikai rendszerének működtetése -, ámmindezt a honvédelmi- és haderőfejlesztési program eredményeképpen egyszervezeti struktúraváltás mellett kell megoldaniuk.  „Mi erre készenállunk, végrehajtjuk a ránk bízott feladatot” – fejezte be beszédét az újparancsnok.
Csinga Mihály ezredesnek,az MHLKúj parancsnokának a Magyar Logisztikai Egyesület nevében gratulálunk és soksikert kívánunk felelősségteljes beosztásához.  

A Magyar Logisztikai Egyesületet Dr.Doór Zoltán elnök és Dr.Keszthelyi Gyula nyugalmazott dandártábornok elnökségi tag a Magyar Katonai Logisztikai Egyesület elnöke képviselte

Fotó: Gyeginszky Andor főhadnagy
Forrás: Honvédelem.hu