Szakmai programok

Ezen az oldalon a logisztikai témájú, általunk ismert - saját vagy mások által szervezett - konferenciákat, szakkiálltásokat, szakmai programokat ismertetjük.

A formai követelmények a következők: Word file, a szöveg terjedelme Verdana 10-es betűmérettel maximum 1 A4 oldal lehet. A szövegben ne legyenek elválasztások, és minél kevesebb formázás legyen. Vastagbetűs kiemelés értelemszerűen lehetséges. A leírás internet linkeket tartalmazhat. Képek és ábrák csak a belinkelt szövegekben lehetnek.
A programok 'utógondozását' is szívesen végezzük: az előadók által rendelkezésünkre bocsátott prezentációs anyagokat ugyanitt szerepeltetjük. A korábbi rendezvények ismertetőjét csak akkor tartjuk fenn a honlapon, ha azokhoz prezentációs anyag vagy hasznostható link kapcsolódik.

A címre kattintva megjelenik a szóbanforgó rendezvény ismertetője.