Időpont: 2009

 

 

 

  
KÖRLEVÉL 1.

(2019. március 9.)

 

Jelen körlevéllel a VIKEK 

51. konferenciájaként

meghirdetjük a

 

XIII. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl

Nemzetközi tudományos konferenciát

 

Időpont: 2019. május 31. (péntek)

Helyszín: Kaposvári Egyetem, Guba Sándor u. 40.

 

 

 

I. A KONFERENCIA ELŐZETES PROGRAMJA

 

 

11.00.-13.00. Plenáris ülés, 6 plenáris előadóval

 

A plenáris ülés témája:

Közép-Európa geopolitikai kihívásai,

Magyarország helye és szerepe az átalakuló Európában

 

13.00.-14.00. EBÉDSZÜNET ÉS KÖTETLEN SZAKEMBER TALÁLKOZÓ

 

14.00.-18.00.: SZEKCIÓÜLÉSEK

 

Az alábbi 10 szekcióban fog elhangzani, szekciónként 8-8 előadás:

Sorszám

A szekció neve

Szekcióelnök

1. szekció

A Kárpát-medence és Közép-Európa aktuális geopolitikai kérdései (V4, migráció, etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szekció-elnökök felkérése folyamatban van.

2. szekció

a) alszekció: Magyarország gazdaságtörténete 1990 előtt

b) alszekció: Magyarország gazdasága 1990 után

 

3. szekció

Régiótörténeti kutatások: történeti régiók, határrégiók, eurorégiók, etc.

 

4. szekció

Közlekedés és logisztika

 

5. szekció

Agrárgazdálkodás, élelmiszergazdaság és környezetgazdálkodás

 

6. szekció

 

Humán erőforrás menedzsment

7. szekció:

Vezetés- és szervezéstudomány

 

8. szekció

Marketing/településmarketing, turizmus és vidékfejlesztés

 

9. szekció

Pénzügyek/versenyképesség

 

10. szekció

Oktatás az óvodától a felnőttképzésig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2019. április 19..

 

III. A JELENTKEZÉS MÓDJA

ü Jelentkezni a csatolt JELENTKEZÉSI LAP kitöltésével, az  ÖSSZEFOGLALÓ megírásával és a SZÁMLAKÉRŐLAP kitöltésével és mindhárom dokumentumnak a laszlo.gulyas65@gmail.com emailcímre történő megküldésével lehet.

ü A jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról – az ÖSSZEFOGLALÓ  alapján – a Szervező Bizottság értesítést küld.

ü A szervezési okokból a konferencia szekció-előadásainak számát a Szervező Bizottság 80 előadásban maximálta (10 szekció x 8. előadás). A 80 szekció-előadói helyre annak beteltéig lehet jelentkezni, a Szervező Bizottság a jelentkezés sorrendjében tölti fel a helyeket.

ü A Szervező Bizottság az egy szerzős előadásokat preferálja. Két szerzős vagy annál több szerzős előadást csak nagyon indokolt esetben fogadunk be. 

 

IV. RÉSZVÉTELI DÍJ

A konferencia részvételi díja: bruttó 28. 000 ft (huszonnyolcezer forint).

 

A Kaposvári Egyetem főállású oktatói, továbbá nappalis és levelezős PhD-hallgatói kedvezményes részvételi díjjal vehetnek részt a konferencián, számukra a részvételi díj 18.000 ft (tizennyolcezer forint). Kérjük a SZÁMLAKÉRŐN tüntesse fel, hogy jogosult a kedvezményre!"

 

 

V. PUBLIKÁLÁS

Az elhangzott előadások írott verziójának az alábbi 4 folyóirat valamelyikében biztosítunk publikációs lehetőséget:

 

ü  Közép-Európai Közlemények,

ü  Köztes-Európa társadalomtudományi folyóirat,

ü  Taylor, gazdálkodás- és vezetéstudományi folyóirat,

ü  Geopolitikai Szemle

 

Valamennyi benyújtott tanulmányt lektoráltatunk. A lektorok az alábbi három minősítést fogják kiosztani: a) változtatás nélkül megjelenhet b). kisebb változtatásokkal megjelenhet 3. megjelentetése nem javasolt). Csak azok a tanulmányok kerülnek publikálásra, amelyek a) vagy b) minősítést kaptak a lektoroktól.

A publikációk benyújtásának határidejét és formai követelményeit a 2019. április 19-én kibocsátandó Körlevél 2. fogja tartalmazni.

 

 

V. A KONFERENCIA SZERVEZÉSÉNEK TOVÁBBI MENETE

2019. április 19.         A jelentkezés meghosszabbított határideje.

2019. április 20.         A Körlevél 2. kiküldése, melyben a Szervező Bizottság:

1) értesíti a jelentkezőket az előadás elfogadásáról vagy elutasításáról

2) közli a tanulmány formai követelményeit

2019. április hónap.    A számlák kiállítása és kiküldése.

2019. május 17.          Az „előzetes program” (szekcióbeosztás) kiküldése.

2019. május 24.          A Körlevél 3. kiküldése. Ez tartalmazza a teljes és részletes konferencia programot.

 

VI. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

A laszlo.gulyas65@gmail.com emailcímen, vagy a 06/30/3747-841-es telefonszámon.

 

        Dr. Molnár Gábor                                                                     Prof. Dr. Gulyás László

A Szervező Bizottság titkára                                                  A Szervező Bizottság elnöke

 

Kaposvár-Szeged, 2019. március 9.

 

Jelentkezési lap és számlakérőlap letöltése