fbpx

A LEF soros elnöki tisztsége az MLBKT-tól az MSZSZ-hez került

Logisztikai Egyeztető Fórum (LEF) 2006-ban alakult azzal a céllal, hogy a logisztikai szakma meghatározó szakmai szervezeteinek a szakmát érintő fontosabb kérdésekben kialakított álláspontját és véleményét összehangolja, és képviselje állami- és közigazgatási, vállalkozói és civil szervezeti fórumokon.

A LEF tagszervezetei

  • MLBKT / Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság
  • MLE / Magyar Logisztikai Egyesület
  • MLSZKSZ / Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége
  • MSZSZ /Magyar Szállítmányozók Szövetsége
  • MVSZ / Magyar Vámügyi Szövetség
  • Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya
  • Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával
  • HUNGRAIL

Horváth Péter az MLBKT elnöke

Az MLBKT egyik kezdeményezője volt a Fórum létrehozásának és ma is az egyik aktív közreműködője.
2019 ősze óta az MLBKT elnöke, Horváth Péter töltötte be a LEF soros elnökének tisztségét.

A LEF tevékenysége 2020 első felében szorosan összefüggött a járványhelyzet alakulásával. A LEF az MKKI felkérésére, több körben véleményezte a járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedéseket. Az előkészületek már márciusban megkezdődtek, részben egy “on-line” megbeszélés keretében, részben egy terjedelmes anyag összeállításával a Kamara Közlekedési és Logisztikai munkacsoportja részére. Ennek lezárása és megküldése 2020. április 4-én megtörtént, az anyag feldolgozása és integrálása a többi szakmai anyagba a Kamara munkabizottságának különböző ülésein folytatódott.

Tisztségváltás

Az LEF alapító okirata szerint a Fórum elnöki tisztét rotációban töltik be az alapító tagok. Ennek megfelelően 2021 júliusától a Magyar Szállítmányozók Szövetségének elnöke, Lányi Márton, a Kühne-Nagel Kft. ügyvezető igazgató tölti be a soros elnöki posztot.

Lányi Márton az MSZSZ elnöke

„Nagy örömmel és elszántsággal veszi át az MSZSZ az MLBKT-tól a LEF soros elnöki tisztségét. Mindent meg fogunk tenni, hogy a szakma megfelelően képviselve legyen és a mindenkit egyaránt érintő témákban hallassa a hangját. Most a logisztikai szolgáltatókon a sor, hogy lobogtassák a logisztika zászlaját, reményeim szerint az elmúlt időszakhoz méltón tudnak majd a szakmai szervezetek összefogni. Egyben köszönöm az MLBKT elnökségének kiemelkedő munkáját, amelyet egy rendkívül nehéz időszakban kellett végezniük!”

Forrás: https://logisztika.hu