A Magyar Logisztikai Egyesület Közgyűlésén 2020.09.09-én, Dr. Keszthelyi Gyula ny. mk. dandártábornok Úr tájékoztatást adott az MLE közgyűlése és elnöksége által már korábban határozatokkal elfogadott (1/ 2017. sz. határozat és 1/2020. sz. határozat) Tanúsított (Kiemelt) Logisztikai Szakértői cím/ rendszer beindítását; miszerint az MLE az Európai Logisztikai Egyesület által kidolgozott rendszeren alapuló, de azzal nem azonos, 2 szintű logisztikai szakértői rendszert hoz létre.

A rendszer szintjei:

1.) Tanúsított logisztikai szakértő

2.) Tanúsított kiemelt logisztikai szakértő

Az MLE 1/2020. számú határozata alapján azok, akik korábban már megszerezték a „Tanúsított Logisztikai Szakértői” címet, írásbeli kérelem alapján, újabb vizsga nélkül, jogosultak a szakértői minősítésről szóló oklevélre, amennyiben 2020. november 15-ig megküldik az MLE elnökének e-mail címére (z.door@mle.hu) kérelmüket és az alábbi dokumentumok másolatát:

1. A „Tanúsított Logisztikai Szakértői” címről kiadott igazolás másolata.

2. Az oklevél minősítésének megállapításához a szükséges legmagasabb iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány másolata.

3. Igazolást az egyesület adminisztrációs költségeinek fedezetére befizetett/átutalt 8.000 Ft-ról.

Az első oklevelek átadására tervezetten a decemberi klubnapon kerül sor.

2021-ben pedig az MLE beindítja a Tanúsított (Kiemelt) Logisztikai Szakértői rendszert azok számára, akik újonnan szeretnék megszerezni ezt a magas szakmai presztízzsel bíró címet.

A tanúsított logisztikai szakértői minősítő bizottság tagjai:

Elnök: Dr. Keszthelyi Gyula ny. mérnök dandártábornok, a MKLE elnöke

Tagjai: Dr. Bóna Krisztián, tanszékvezető egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

Dr. Vásárhelyi Árpád, ügyvezető INVICTUS Holding Kft.