fbpx

A Magyar Logisztikai Egyesület tagjai látogattak az MH ARB Központi Raktárába

Szöveg: MH Anyagellátó Raktárbázis | Fotó: az alakulat felvételei |  2021. november 27. 9:51

A Magyar Logisztikai Egyesület elnökének, Doór Zoltánnak a vezetésével számos érdeklődő látogatott az MH Anyagellátó Raktárbázis (MH ARB) alárendeltségébe tartozó Központi Raktár veszprémi objektumába, ahol a katonai logisztika jelenlegi helyzetéről kaptak tájékoztatót a látogatók.

ARB_Veszprém (1)

A megnyitóbeszédet követően Schmidt Zoltán vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Parancsnoksága logisztikai haderőnemi szemlélője előadásában bemutatta a Magyar Honvédség logisztikai rendszerét, a jelenleg folyó haderőfejlesztés részeként a szakterületet érintő fejlesztési irányokat. „A múlt kihívásai – vörösiszap, migrációs válság – a jelen tapasztalatokkal – pandémiás helyzet – egyértelművé tették, hogy a logisztikai rendszer fejlesztése nem megkerülhető, a jövő hadereje nem létezhet stabil, minden körülmények között hadrafogható logisztikai rendszer nélkül” – emelte ki a vezérőrnagy.

Bugyi András alezredes, az MH ARB megbízott parancsnokhelyettese tájékoztatójában bemutatta az alakulat rendeltetését, szerteágazó feladatrendszerét. Elmondta, hogy az alakulat a teljes életciklus alatt végzi a szakanyagokkal kapcsolatos feladatokat, részt vesz a beszerzésekben, az azokhoz kapcsolódó költségvetési feladatokat is végrehajtja, ezt követően a rendszerbe állítás és rendszerben tartás, illetve a karbantartás feladataiban is nagy szerepe van. A ciklus zárásaként a kivonás, inkurrencia kezelés, ezen időszak alatti tárolás is az alakulat feladata, valamint részt vesz a későbbi értékesítésben is.

ARB_Veszprém (2)

Az alezredes előadásában kiemelte az alárendeltségébe tartozó raktárbázisok települési helyeit, a feladataikat, fontosabb képességeiket. A fejlesztési irányokhoz kapcsolódóan szót ejtett a jelenleg már meglévő kiemelkedő képességekről, a tábori üzemanyag ellátó képességről, az üzemanyag-, és harcanyag bevizsgáló laboratóriumokról és a hordómosó kapacitásról. A haderőfejlesztéshez kapcsolódóan Bugyi András tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy mekkora volumenben vettek át eszközöket az elmúlt időszakban, valamint arról is, hogy a korszerű, új eszközök beszerzése jelentette feladatok mellett a pandémiás helyzet is súlyos terhet jelent a szerteágazó feladatrendszert átfogó állománynak.

ARB_Veszprém (5)

Hatvani Szabolcs alezredes, a Központi Raktár Veszprém raktárparancsnoka előadásában bemutatta az objektum tervezésétől napjainkig történteket, részletesen ismertetve a kezdeti tervezéstől a megvalósult objektumig eltelt időszakot. A birtokba vételtől, 2020. december 1-től napjainkig végrehajtott feladatokról szólva ismertette az átszállítás, átvétel, betárolás feladatait, a meglévő eszközöket és humán képességet. Bemutatta a kialakított raktárrendszert, a kapcsolódó informatikai eszközöket, hálózatot. A jövő kihívásairól szólva kiemelte, hogy a jelenleg vizsgálat alatt lévő raktárirányítási szoftver képességeinek kihasználása önmagában jelentős előnyökkel járhat a logisztikai rendszer érdekében. Az ezáltal megszerzett képesség a Magyar Honvédség teljes logisztikai vertikumába adoptálható, mindenütt kihasználható. Ehhez jelentős szemléletváltozásra van szükség úgy a logisztikai állomány, mint az arra támaszkodó elemek részéről.

ARB_Veszprém (3)

Az előadások után az érdeklődőknek bemutatták a raktárcsarnokot a benne lévő tárolórendszerekkel és a kapcsolódó infokommunikációs eszközökkel, a galériás polcrendszert, illetve az ott kialakított tárolási módot. A raklapos állványrendszerhez kapcsolódóan a látogatók megismerhették a szűk- és a széles folyosós rendszer előnyeit, hátrányait, valamint az ilyen területeket kiszolgáló eszközöket. A raktárcsarnok mellett megtekinthették a megépített műhely épületet és az oda beszerzett speciális, különleges eszközöket, amelyek segítségével – használatbavételt követően – a tartós tárolásban lévő szakanyagok időszakos karbantartásai hajthatók végre.

Záróbeszédében Doór Zoltán megköszönte, hogy ilyen átfogó képet kaphattak a honvédség jelenlegi logisztikai képességéről, a jövő irányairól, majd kifejezte szándékát, mely szerint a közeljövőben ismételten szeretné a komplexumot más egyesületi tagoknak is bemutatni.