Dr. Veres Lajos

MLE Alelnök

 

 

Email: veresl53@gmail.com

Név: Dr. Veres Lajos

MLE beosztás: Alelnök

Szolnokon született 1953-ban, ahol közlekedési járműgépész ipari technikumot végzett. Felsőfokú tanulmányait a Kijevi Polgári Repülőmérnöki Egyetemen folytatta, a diploma megszerzését követően mintegy hét évig a tököli repülőtéren dolgozott a katonai repülőgépek és helikopterek javítása és üzemeltetése területén, később a berepülések műszak irányítója volt. A közgazdasági másoddiploma megszerzését követően munkájában előtérbe kerültek a közgazdasági pénzügyi, gazdaságpolitikai feladatkörök.. A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán 2003-ban PhD. fokozatot szerzett Regionális Gazdaságtan szakirányon. Széles körű ismereteire és kapcsolatrendszerére építve jött létre a Területfejlesztési Tudományos Egyesület mely 2005-ben elnökévé választotta. Az egyesület mind hazai mind európai léptékben szakmaspecifikus térségfejlesztési feladatokban vállal szerepet. 2006-tól, a Dunaújvárosi Egyetem tanszékvezető főiskolai tanáraként regionális gazdaságtan, területfejlesztés, európai unió regionális politikája, település és területi tervezés valamint térségi logisztika és logisztika menedzsment című tantárgyakat oktat. Az elmúlt években több Európai Uniós projektben a Duna Stratégia kidolgozását irányította. 2012-től a Dunaújvárosi Egyetem Duna Stratégia Igazgatója.

Munkahelyek, beosztások:

 • Vállalkozói szférában:
 • 1992-93. Profit Invest Holding Rt, Tanácsadási Igazgató
 • 1993-94. Dunaholding Rt, Önkormányzati Üzletág-igazgató
 • 1994-2005. City Menedzser Kft, ügyvezető igazgató
 • 2000-2007. Hazai Térségfejlesztő Zrt; vezérigazgató
 • 2007 – 2012. Hazai Térségfejlesztő Zrt igazgatósági elnöke
 • 2006-2008. Kunmadaras Vállalkozási Övezet Fejlesztő KHT, ügyvezető igazgató.
 • 2007 – VL. Invest & Trade Kft ügyvezetője.

 

 • Dunaújvárosi Főiskola, 2016-tól Egyetem:
 • 08.01- megbízott főiskolai tanár
 • 09.01-2010.06.30. tanszékvezető
 • 09.01. kinevezett főiskolai tanár (teljes munkaidőben)
 • 07.01-2010.06.30. Intézetigazgató, Közgazdaságtudományi Intézet.
 • 10.09-2009.04.20. Szakfelelős Gazdálkodás és Menedzsment BA
 • 10.09.-2010.12.31. Szakirány felelős Regionális Gazdaságtan
 • 05.01-2014.09.01. Szakfelelős Műszaki Menedzser Bsc
 • 2010-től Duna Stratégia Igazgató.

 

Tanulmányok, szakmai tanfolyamok:

 • Okl. repülőmérnök, Kijevi Polgári Repülőmérnöki Egyetem, 1977
 • Közlekedési gazdasági mérnök, Budapesti Műszaki Egyetem, 1994
 • Regionális Gazdaságtan Ph.D. Pécsi Tudományegyetem, 2002. Közgazdaságtudomány

Szakmai kvalifikáció:

 

Tudományos fokozat:

 • Regionális Gazdaságtan Ph.D. Pécsi Tudományegyetem, 2002. Közgazdaságtudomány

 

 

 

Szakmai díjak:

 • Minősített Tanácsadói cím elnyerése az Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége részéről 1996-ban, majd Elnökségi Elismerés a Szövetség részéről 2002-ben.
 • Vezetéstudomány: A 2013. évi TAYLOR Díj, Szegedi Tudományegyetem
 •  

 

Publikációk száma az elmúlt években:

könyvek:

 • Veres Lajos (2004): Közlekedési rendszerek a regionális fejlesztési stratégiában, Magyar Közlekedési Kiadó 2004., 164 pp. ISBN: 963-961118-19.
 • Veres Lajos (2006): Stratégiaalkotás és programkészítés a területfejlesztésben, Hazai Térségfejlesztő Zrt., Budapest 2006., 217. pp. ISBN: 963-0605-392.
 • Veres Lajos (2008): Duna Térségi Kohézió. I. EU Interregionális Nemzetközi Tudományos Konferencia, Dunaújvárosi Főiskola, (szerk.) előadások kötete. Területfejlesztési Tudományos Egyesület, Dunaújváros 2009., 310.pp. ISBN: 978-963-06-4912-4.
 • Veres Lajos (2008): Térségi logisztika
  Dunaújváros: Dunaújvárosi Főiskola Kiadói Hivatala, 2008. 230 p. (ISBN:978-963-9915-05-3)
 • Veres Lajos (2013): Regionális Földrajzi Tanulmányok – Abonyiné Dr. Palotás Jolán 70. születésnapja tiszteletére. Közép-Európai Monográfiák 7. (szerk.) Egyesület Közép-Európa Kutatására, Szeged 2013. 420. pp. ISBN: 978-963-89724-2-2.
 • Veres Lajos (szerk.) (2013): Duna Térségi Kohézió: III. Interregionális Nemzetközi Tudományos Konferencia előadásai alapján. Szabadka: Cikos Stampa, 2013. 272 p. (ISBN:978-86-85409-89-9)
 • Veres Lajos (szerk.) (2015): Logistics strategies in the Visegrad countries: a comparative analysis : working paper Budapest: Magyar Logisztikai Egyesület, 2015. 213 p.

könyvrészletek:

 • Veres L. (2011): Közlekedés-logisztikai programok és projektek szerepe az Európai Duna regionális stratégiában, Logisztikai Antológia 2010., Universitas Győr Nonprofit Kft., Győr, 2011 269-290. pp. ISBN: 978-963-9505-41-4
 • Veres L. (2013): Development of the transport networks in the Hungarian regions, Regionális Földrajzi Tanulmányok – Abonyiné Dr. Palotás Jolán 70. születésnapja tiszteletére. Közép-Európai Monográfiák 7. (szerk.) Egyesület Közép-Európa Kutatására, Szeged 2013. pp. 9-27. ISBN: 978-963-89724-2-2, ISSN: 2062-3712.
 • Veres L. (2013): Közlekedési beruházások tervezési mechanizmusa, különös tekintettel az externális költségek internalizálására (oroszul), Regionális Földrajzi Tanulmányok – Abonyiné Dr. Palotás Jolán 70. születésnapja tiszteletére. Közép-Európai Monográfiák 7. (szerk.) Egyesület Közép-Európa Kutatására, Szeged 2013. pp. 29-45. ISBN: 978-963-89724-2-2, ISSN: 2062-3712.
 • Veres L. (2013): A városrégiók növekvő szerepe a Duna-térség, III. Duna Térségi Kohézió – Tanulmánykötet (szerk.: Veres L.), 2013., Szabadka, CIKOS GROUP Kiadó, pp. 8-26. ISBN: 978-86-85409-89-9
 • Veres L. (2014): Theoretical and methodological foundations of making the Danube Tourism Strategy, Tourism of Danube Area (Edited by: Talabos), CIKOS GROUP Publishing Co., Subotica, Serbia 2014. pp. 4-42., ISBN: 978-86-82621-04-1
 • Veres L. (2016): Nemzetközi stratégiaalkotás a Duna-mente térségében. Társadalom, kulturális háttér, gazdaság (szerk.: Karlovitz János Tibor). International Research Institute, Komárno 2016. pp. 143-156. ISBN: 978-80-89691-33-3

tudományos cikkek:

 • Veres L. (2011): Nemzetközi stratégiaalkotás a Duna mentén, Ma és Holnap A fenntartható fejlődés lapja XI. évfolyam 2. szám 44-47. pp. ISSN: 1587-0375
 • Veres L. (2011): Európai makroregionális stratégiák közlekedés logisztikai célkitűzései, Közép-Európai Közlemények IV. évfolyam 2. szám 2011./2., Egyesült Közép-Európa Kutatóközpont, Szeged 2011. ISSN: 1789-6339
 • Veres L. (2011): DATOURWAY – az első turizmusstratégia a Duna mentén, Ma és Holnap A fenntartható fejlődés lapja XI. évfolyam 4. szám 44-45. pp. ISSN: 1587-0375
 • Veres L. (2012): A logisztika szerepe a térségi feladatellátás optimalizásában, Logisztikai Évkönyv 2012., Magyar Logisztika Egyesület, Budapest, 193-199. pp. ISSN: 1218-3849
 • Veresl L. (2013): Közép-Duna Menti Területi Beruházási Program, Dunakavics a Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata, 2013. I. évfolyam II. szám pp. 13-45. DUF Press Kiadó. ISSN: 2064-5207.
 • Veres L. (2015): A V4 országok társadalmi-gazdasági együttműködésének stratégiai irányai, Logisztikai Évkönyv, 2015., Magyar Logisztikai Egyesület, Budapest, 222-231. pp. ISSN: 1218-3849
 • Veres L. (2016): Kohéziós kihívások a V4 országok fejlődésében. Acta Scientiarum Socialium (44), 2016. pp. 17-30. ISSN: 1418-7191

 

A különböző szakmai szervezetekben viselt tagság, funkciók:

 • Területfejlesztési Tudományos Egyesület elnök 2005-től;
 • Dunamenti Városok Együttműködési Fóruma ügyvezető elnök 2007-től
 • MLE elnökségi tag 2009-től
 • MLE dísztoll “A Logisztikai évkönyvben és a szakmai közéletben kifejtett kiemelkedően magas színvonalú szerzői munkásságáért”
 • MLE alelnök 2018-tól;