MERT A KÖZELJÖVŐBEN ÁTADÁSRA KERÜLŐ DUNA HÍD, ÚJABB
LEHETŐSÉGEKET NYÚJT AZ EDDIG IS JELENTŐS NEMZETKÖZI KÖZÚTI FUVAROZÁS TERÜLETÉN!

FEJLESSZEN KOMÁROMBAN ÉS KÖZVETLEN TÉRSÉGÉBEN!

MERT ITT LESZ A TÉRSÉG EGYIK LEGNAGYOBB

TRANZIT CSOMÓPONTJA!

Tájékoztatásunkkal elsősorban az adott terület és annak térségében szükségessé váló logisztikai rendszerek, – bázisok – létrehozásának, igény szerinti ütemezési lehetőségeire szeretnénk ráirányítani a figyelmet A gazdasági folyamatok és jól nyomon követhető irányzatok mind inkább rámutatnak arra is, hogy a kiemelten nagy kapacitású  központok mellett, egyre nagyobb érdeklődés van az olyan közepes és célra orientált irányú-teljesítményű  logisztikai egységek, – decentrumok –  iránt is, melyek magas szinten képesek az alaprendeltetéssel szorosan összefüggő feladatsorok elvégzésére.  Ez a kör természetesen igen széles, elég, ha például csak a kis tömegű alkatrészekkel kapcsolatos rendszerezési, vagy összeszerelési műveletekre utalunk.

Magyarországot földrajzi fekvése és a térségben kialakult és a tágabb kitekintésű  gazdasági-gazdaságpolitikai törekvések, fejlesztési irányok különösen alkalmassá teszik, a kiemelkedően nagy volumenű, nemzetközi léptékű logisztikai bázisok, bázisrendszerek létesítésére és magas szintű működtetésére.

Logisztikai szempontból elsősorban a hazai és nemzetközi szinten is közismert Bécs-Budapest tengelyt képező M1 autópálya vonala, illetve annak közvetlen közúti kapcsolatra alapozott vonzásköre a legkiépítettebb. A terület logisztikai lefedettségét, ellátottságát vizsgálva azonban biztos, hogy az eltérő és várhatóan növekvő igényeket is kellő műszaki színvonalon kiszolgáló logisztikai rendszerek kiépítésére – figyelembe véve az érintett térségekben várható ipari-kereskedelmi fejlődést és Magyarország nemzetközi logisztikában is egyre nagyobb szerepvállalását – további igények, feladatok várhatóak.

A logisztikai létesítmények telepítése, üzembeállítása és működtetése szempontjából is egyre nagyobb jelentőségű tényezőként figyelembe kell venni a szomszédos országok fejlődését és azokat a kapcsolódási pontokat, ahol – nyilván sok egyéb kooperációs lehetőségen kívül, – ezen a területen is lehetőségek nyílnak. Ajánlatunk esetében ebből a szempontból rendkívül fontos szerepe van Szlovákia dinamikus fejlődésének és ezzel összefüggően éppen a bemutatott ajánlatban is jelzett Komárom város és térsége logisztikai szempontból is mindinkább előtérbe kerülő jelentőségének.

Az adott terület különösen alkalmas lehet továbbá eltérő nagyságú, speciális kiegészítő feladatokra is magas szinten felkészített logisztikai létesítmények, decentrumok kialakítására. A közvetlen, – 5-6 km-re lévő  Szlovák határ kapcsolódáson túlmenően közúton – M 1 autópálya  – egy-két órán belül elérhető Budapest és Bécs, a nagy dunántúli városok pl. Győr, vagy más országos főútvonalakon a Szlovén határ. A logisztikai bázisoktól elvárható háttér lehetőségek szintén teljes körűek. Vasúti, vizi ( Gönyű ) légi szállítási kapcsolat rendelkezésre áll, vagy egyszerű eszközökkel kialakítható.

MIÉRT?

AZÉRT, MERT Magyarország  helye szerepe és feladatköre mind nagyobb léptékű lesz a közel jövőben Európa szállítási-logisztikai feladatainak ellátásában.

AZÉRT, MERT az M1 autópályához eddig is meghatározó volt a Komáromon átvezető áruforgalom, de az új komáromi híd nagyságrendekkel nagyobb szállítási kapacitása feltétlenül szükségessé teszi a megnövekedett logisztikai igények legmagasabb színvonalú kiszolgálását.  Ez nagy valószínűséggel előtérbe hozza többek között a decentrumok, komplex, gyártással – feldolgozással foglalkozó, valamint az inverz logisztikai létesítmények iránti hazai és nemzetközi keresletet is.

AZÉRT, MERT az ajánlott fejlesztési területek övezeti besorolása az adott célra alkalmassá teszik.

AZÉRT, MERT az ajánlott fejlesztési területek és ingatlanok az M1 autópálya komáromi lehajtójában és Komárom kiválóan megközelíthető ipari övezetében vannak.

AZÉRT, MERT az

M0 Autópálya 85 km
M1 Autópálya 0 – 4 km
M3 Autópálya 116 km
M5 Autópálya 110 km
M6 Autópálya 90 km
M7 Autópálya 90 km

távolságra van.

AZÉRT MERT

Budapest 95 km
Osztrák határ 95 km
Szlovák határ 5 km
Szlovén határ 140 km
Ukrán határ 295 km
Román határ 270 km
Szerb határ 270 km
Horvát határ 120 km

távolságra van.

AZÉRT, MERT közművek a rendelkezésre állnak, vagy kis fejlesztéssel elérhetőek.

AZÉRT, MERT     

Nemzetközi repülőtér 20 km-re
Folyami kikötő 10 km-re

elérhető.

 

AZÉRT, MERT:

Jelentős gazdasági eredményekhez vezet a komáromi ipari parkban működő hazai és nemzetközi vállalatokkal-szervezetekkel való közvetlen együttműködés.

 AZÉRT, MERT ha időben tájékozódik, időben dönt, jelentős befektetési előnyökhöz juthat.

 

Jelentős ajánlat többek között az M1 autópálya komáromi lehajtójától mintegy 300 méterre a hazai és nemzetközi szempontból is közismerten jelentős, nagy forgalmú csomópontban lévő 1,4  és a mellette elhelyezkedő  4,6 ha  területű, – rendezett, – beépítetlen, az ugyancsak nagy forgalmú, Szlovákia felé vezető 13.sz.út által is határolt, részben bekerített, téglalap telekalakítású sík, több felhasználási irányban, gazdasági és ipari célra alkalmas, területileg is bővíthető, – fejleszthető földterület.

 

Kapcsolat:

KOMPETENTA

Műszaki és Ingatlanforgalmi Szakértő Kft

Tel.: 1/438-3827 ; 30/977-3588

E-mail: kompet@t-online.hu