fbpx

Forecasting – Az előrejelzők szellemi táplálékához

Az előző két fejezet az előrejelzés tágabb környezetére hívta fel a figyelmet. E ponton jelentek meg azok az igények a Felsőfokú Logisztikai Menedzserképzés Forecasting kurzusain, amelyek az irodalmat feszegették.

Az előrejelzés irodalma az elmúlt évtizedben exponenciálisan megnőtt, bár jórészének evangelista funkciója volt.

Az alapokat mégis J. Scott Armstrong vetette meg  „PRINCIPLES OF FORECASTING:

A Handbook for Researchers and Practitioners” című munkájával  (KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, 2001), mely a következő linken olvasható:  https://gwern.net/doc/statistics/prediction/2001-armstrong-principlesforecasting.pdf

Ez a mű igen hatékony támogatást ad a téma kutatóinak és gyakorlóinak is.

A másik igen ajánlható alapmű szintén Armstrong-tól származik  „The Forecasting Dictionary” címmel (2000), az előző mű kereteiből előzetesen kimetszve. Ennek szövegét a ResearchGate adta közre és a következő linken olvasható:  https://www.researchgate.net/publication/267198099_The_Forecasting_Dictionary

A harmadik alapvető fontosságú mű  „Stadtler-Kilger: Supply Chain Management and Advanced Planning: Concepts, models, software and case studies (2008)” bibliája. Ezen belül is különösen figyelemre méltó a  ’Predictive Sales and Operations Planning Based on a Statistical Treatment of Demand to Increase Efficiency: A Supply Chain Simulation Case Study’ fejezet. Ez a remekmű a következő linken olvasható:  https://www.researchgate.net/publication/241755612_Supply_chain_management_and_advanced_planning_Concepts_models_software_and_case_studies

Mondovics János
okl. gépészmérnök – okl. gazdasági mérnök
Bonitat Kft. ügyvezető
címzetes docens