fbpx

Knoll Imre Logisztikai Szakmai Műhely megalapítása – Beszámoló

A Magyar Logisztikai Egyesület az EDUTUS Egyetemen tartotta április 20-án a Logisztika Napja rendezvénysorozatának első programját, amely Knoll Imre professzor úr tiszteletére kapta a „Knoll Imre Logisztikai Szakmai Műhely” elnevezést.

A rendezvényt Dr. Lakatos Péter, mint moderátor kezdte rövid köszöntőjével, majd átadta a szót Vigh László, tudományos és nemzetközi rektorhelyettesnek, aki szintúgy üdvözölte a jelenlévő hallgatókat, érdeklődőket. Pár szóban köszöntőt tartott Siklósi Horváth Klára író, zongoraművész, Knoll Imre professzor özvegye, aki a névválasztásról háláját fejezte ki.

Dr. Doór Zoltán, az MLE elnöke az özvegynek egy virágcsokorral köszönte meg, hogy elfogadta meghívásunkat, majd beszédében méltatta a professzor munkáját, illetve felhívta a hallgatóság figyelmét Logisztikai Napja rendezvénysorozatunkra, mivel e megnyitó egyben a rendezvénysorozatunknak is megnyitója volt.

A program kezdeményezője, Dr. Lakatos Péter nyitotta meg, a Knoll Imre tiszteletére létrehozott Szakmai Műhelyt az egyetemen, azzal a céllal, hogy a hallgatók általa is megismerhessék a professzor által képviselt szellemiséget. Beszédében első sorban a megjelent hallgatókhoz szólt, a 93 évesen is előadást tartó Knoll Imre professzor milyen nagy erővel adta át tudását, mert nem lehet elhaladni nagy emberek mellett, tisztelegni kell előtte, folytatni munkásságát. Professzor úr képes volt a fiatalokkal megismertetni és megszerettetni ezt a szakmát. Bíztatta hallgatóit a szakmai tudás megszerzésérére, nem csak az egyetemi évek alatt, hanem azt követően is. Kifejtette, hogy személyes céljának tekinti a professzor hagyatékának gondozását.

Schmidt Zoltán vezérőrnagy, Magyar Honvédség Parancsnoksága logisztikai haderőnemi szemlélője ezt követően elmondta, hogy a Honvédség a mára építkezve, de a holnap logisztikáját építi. A működési környezet változása a legnagyobb kihívás napjainkban (Covid, ukrán-orosz háború) a válsághelyzet export tilalmakat hoz és nyersanyaghiányra hívja fel a figyelmünket. A katonai logisztikának mindenhol meg kell felelni, minden hadfelszerelésnek rendelkezésre kell állnia, a logisztikai háttérhez biztosítani kell a régi és új felszereléseket és az infrastruktúrát. Vezérőrnagy úr részletes előadása végén megemlítette: „Ha nem beszélnek rólunk, az siker a logisztikának”.

Tekintse meg galériánkat: