fbpx
KTI ügyvezetői hírlevél – Címzetes kutatóprofesszoraink

KTI ügyvezetői hírlevél – Címzetes kutatóprofesszoraink

 

Kedves Munkatársaim!

 

Különösen nagy büszkeséggel tölt el, hogy 2021-ben, a KTI 80 éves történetében első alkalommal gratulálhattam kutatóprofesszori kitüntetésekhez. Kiemelkedő, a KTI érdekében végzett szakmai és tudományos munkájukért a Tudományos Tanács javaslatára címzetes kutatóprofesszori elismerésben részesültek:

Dr. Tánczos Lászlóné

Tánczos Lászlóné professzor asszony teljes szakmai pályafutása a Műegyetem közlekedésgazdasággal foglalkozó tanszékéhez kapcsolódik, ahol 1967 óta oktat és kutat. Ennek köszönhetően közlekedésmérnökök nemzedékeit vezette be a közlekedés-gazdaságtani ismeretekbe. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a KTI aktív közlekedésmérnökei közül mindenki a tanítványa volt.  Kutatói munkássága és tudományszervezési tevékenysége révén azonban napjainkban a közlekedés- és járműtudomány művelői között nincs olyan, akinek pályájára Tánczos Lászlóné ne lett volna hatással, akár az MTA Közlekedéstudományi Bizottsága elnökeként, a KTE elnökségi tagjaként, a Közlekedéstudományi Szemle szerkesztőbizottságának tagjaként vagy párját ritkító további szakmai-tudományos szerepvállalása és publikációs tevékenysége révén.

Mindez értelemszerűen évtizedes kapcsolatokat feltételez a KTI közlekedésgazdasági szakterületeivel és általában a tudományos kutatókkal. Az együttműködések közül kiemelkednek az OMFB keretében végzett közös kutatások, a szaktárca megbízásából logisztikai témákban folytatott vizsgálatok, valamint az egyéni kutatói tevékenység támogatása a nemzetközi tudományos szervezetekben és a BME továbbképzésein (elsősorban az általa gondozott közlekedési menedzser gazdasági mérnök szakon és a PhD-képzésben). Napjainkban is aktív oktató és kutató, utoljára 2021 elején jelent meg közös cikke a KTI-t képviselő társszerzőkkel.

A Közlekedéstudományi Intézettel öt évtizede összefonódó szakmai-tudományos tevékenysége elismeréseként Tánczos Lászlóné professzor asszonyt a KTI címzetes kutatóprofesszora elismerésben részesítettük.

Dr. Tánczos Lászlóné a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszékének emerita professzora. Teljes pályafutása a Műegyetemhez kötődik, ahol közlekedésmérnöki és matematikai szakmérnöki oklevelet, majd műszaki doktori címet szerzett.

A műszaki tudományok kandidátusa fokozatot 1985-ben a Közlekedésszervezési és fejlesztési döntések előkészítésének többkritériumos elemzési rendszere című értekezésével érte el. Az integrált közlekedési infrastruktúra hatékony működtetésének feltételrendszere című disszertációja alapján 2000-ben a Magyar Tudományos Akadémia doktorává avatták.

A BME közlekedés-gazdaságtannal foglalkozó tanszékén végigjárta a ranglétrát: 1967-ben tanársegédként kezdte a pályáját, 1994 és 2007 között pedig tanszékvezetőként irányította az oktató- és kutatómunkát. A köztársasági elnök 1995-ben, a habilitáció megszerzése után egyetemi tanárrá nevezte ki. A műegyetemi hallgatók nemzedékeit vezette be a közlekedés gazdasági vonatkozásaival, az elemző és döntés-előkészítő módszerekkel, a közlekedéspolitikával kapcsolatos ismeretekbe.

Hosszú éveken át gondozta a közlekedési menedzser szakmérnöki képzést. A hazai és EU által (társ)finanszírozott projektekben – melyek többségét maga vezette – a fő kutatási területe a közlekedési externália, az infrastruktúra és az optimalizálási eljárások kérdésköre volt. A tudományos és a szakmai közéletben rendkívül tevékeny, többek között az MTA Közlekedéstudományi Bizottságának elnöke, a Közlekedéstudományi Egyesület elnökségi tajga és több európai uniós szervezet szakmai munkacsoportjának tagja volt. Hazai és külföldi folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja. A publikációinak száma meghaladja a kétszázat.

Kutatóprofesszorunk, dr. Tánczos Lászlóné elismerése. Az oklevelet Schváb Zoltán és dr. Gáspár László adják át

 

Dr. Lakatos István tanszékvezető egyetemi tanár, általános dékánhelyettes

Dr. Lakatos István professzor a KTI-vel kapcsolatosan végzett, értékes szakmai tevékenységeiből a következőket emeljük ki:

A professzor úr a KTI Nonprofit Kft. Tanúsítási Igazgatóságán – annak létrehozásától kezdve – folyamatosan szakértőként tevékenykedik, szakmai támogatást nyújt.
Dr. Lakatos István társaságunk számára számos fontos szakmai anyagot készített, többek között az autonóm járművek, a vezetéstámogató rendszerek, illetve a közlekedésbiztonság tárgykörében. Szakmai háttértámogatása mellett bizottsági elnökként tevékenykedik autótechnikai szakmai versenyeken. Dr. Lakatos István számos sikeres együttműködést tudhat maga mögött az ORFK szakmai bizottságaiban.

A Közlekedéstudományi Intézetért végzett szakmai-tudományos tevékenysége elismeréseként dr. Lakatos István professzort a KTI címzetes kutatóprofesszora elismerésben részesítettük.

Dr. Lakatos István egyetemi tanár, a Széchenyi István Egyetem Közúti és Vasúti Járművek Tanszékének vezetője. Fő szakterületei a gépjármű-fenntartás, -diagnosztika és -vizsgálatok.

A Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán autógépész üzemmérnöki, a Budapesti Műszaki Egyetemen járműgépész mérnöki oklevelet szerzett. 1989 óta áll a SZIE (és jogelődei) alkalmazásában, ahol általános dékánhelyettes (Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar), a szenátus és több szakbizottság tagja, szakirány-, tantárgycsoport- és tantárgyfelelős, doktori témavezető.

A gépjárművek tervezése és vizsgálata szakterületen 1994-ben műszaki doktori címet, majd multidiszciplináris műszaki tudományok tudományágban 2002-ben PhD fokozatot szerzett, 2013-ban habilitált. Szaklapok (Járművek, Autótechnika) szerkesztője és szerkesztőbizottságának tagja. Szakképzési, minőségirányítási, akadálymentesítési szakértő, minőségbiztosítási auditor.

A szakmai közéletben (MTA köztestülete, Gépipari Tudományos Egyesület, Magyar Tudományos Üzemi és Szaklapok Egyesülete) a pályája elejétől aktív. Tevékenységét Széchenyi István-ösztöndíjjal, MTA Bolyai-ösztöndíjjal és Szentágothai-ösztöndíjjal ismerték el. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, Kézműipari tagozatának elnöke. Szakterületén kétszáznál is több publikációja jelent meg.

Schváb Zoltán

Kutatóprofesszorunk, dr. Lakatos István elismerése Az oklevelet Schváb Zoltán és dr. Gáspár László adják át