A Magyar Logisztikai Egyesület, mint nonprofit, önkéntes alapon álló civil szervezet küldetése a logisztika társadalmasítása.

Tevékenysége elsősorban arra irányul, hogy biztosítsa logisztikai területen az ország versenyképességének és fenntartható fejlődésének erősítését az új ismereteken és azok alkalmazásán alapuló tudásbázis létrehozásával és annak széles körű megosztásával.

Tevékenységével támogatja a logisztikai tárgyú szakmai tanácskozások megszervezését és lebonyolítását, a felnőttoktatás, a bel- és külföldi tapasztalatcserét és a publikációk kölcsönös cseréjét és megjelentetését. Az egyesület részt vesz a civil logisztikai érdekképviseleti tevékenységben, a logisztikai döntéseket érintő széleskörű társadalmi egyeztetések megalapozásában.

Tevékenysége révén, támogatja az ellátási-, termelési- és áruelosztási folyamatok átfogó szervezését, ezzel elősegítve elsősorban a kis és közepes méretű vállalkozásoknál a minél nagyobb gazdasági eredmény elérését.

Fenti célok elérésének érdekében elősegíti és koordinálja a műszaki, közgazdasági, informatikai és más, a logisztikát művelő szakemberek hatékony hazai és nemzetközi együttműködését.