fbpx

Laborlátogatás a KTI-nél

A Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) szervezésében látogatást tettünk a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) új „Közlekedési képzési- és vizsgacentrum kialakítása” projekt címen megépített új oktató laboratóriumában.

Egyesületünk nevében Regensburger Tamás elnökségi tagunk köszöntötte a bemutatóra megjelent érdeklődőket, valamint a KTI képzést bemutató kollegákat. Beszédében elmondta, hogy fontos megismerkedni az olyan lehetőségekkel, amit a KTI mostantól kínál, mert az „oktatás új dimenzióba lépett”. A gyors és virtuális irányba történő fejlődést pedig követnie kell a szakembereknek, cégeknek és a szakember-képző intézeteknek is, amennyiben nem akarnak lemaradni az egyes iparágak éles piaci versenyében.

A KTI nevében Oláh Gábor úr, képzési és vizsgáztatási igazgató és Weinberné Kozma Gabriella képzés-szervezési irodavezető fogadta a vendégeket, majd az igazgató úr megtartotta élvezetes bemutató előadását a gyakorlati fázisába érkezett GINOP projektről.

„A projekt alapvető célja a munkahelyi képzések növelése.” Ugyanakkor maga a virtuális oktatási rendszer a szakképzésben részt vevők, azaz tanulók, diákok képzésének is szerves része lehet. Az EU által támogatott GINOP 6.1.9-18-2018-00001 számú projekt tulajdonképpen egy több fizikai helyiségben kialakított ún. virtuális tanulási tér. A KTI-ben felépített központi labor eszközei, a szükséges kívánalmak biztosítása mellett, igény szerint telepíthetők egyéb oktatási helyszínekre is. Legutóbb például egy nyári fesztivál közönsége is megismerkedhetett néhány szimulátorral.

A projekt létrehívását különösen indokolja az a statisztika miszerint minél kisebb egy magyarországi cég, tisztelet a kivételnek, annál kevesebbet foglalkozik a munkavállalói képzésével. A képzések elmaradásának gyakori hivatkozási oka az időhiány, illetve a túl nagy anyagi ráfordítás igény. A felmérések azt igazolják, hogy legtöbb helyen csak a nagyon szükséges, jogszabályok által előírt kötelezettségnek tesznek eleget a cégek. Így adottá vált egy vállalkozásokból, felnőttképző-intézetekből, oktatást végző intézetekből álló célcsoport, akik számára több szempontból nagy segítséget nyújthat a KTI új laborja.

Az MLE által szervezett csoportnak a 18-as számú csarnokrészben berendezett labor eszközeit volt módja kipróbálni. Az első látásra valóban labor tisztaságú helyiségben nagyon nehéz feladatnak tűnt elképzelni, hogy a legnagyobb precizitás mellett lehet fémidomokat porszórással bevonni, színre festeni, vagy a legkülönbözőbb hegesztési technikák mellett varratokat készíteni. Semmi nem utalt a megszokott ipari vagy tanműhelyi környezetre.

A VR technikával felszerelt szimulátorokat kipróbálva azonban minden kétséget kizáróan meggyőződhettünk róla, hogy a jövő oktatása megérkezett hozzánk. Nincs pardon. Aki a szenzorok közé lép, az előre kiválasztott ipari művelet műhelyében találja magát és a megadott feladatot oldhatja meg a saját tudásának megfelelő minőségben. Az eredmény minden esetben nem csak önmagáért, hanem a tesztelő szakmai fejlődéséért is beszél. Minden művelet rögzítésre kerül, menthető, bármikor visszakereshető. Az elvégzett munkafolyamat teljes szakmai és gazdaságossági analitikája azonnal a befejezése után rendelkezésre áll. Azaz a kiértékelés a kivitelezéssel szinkronban megtörténik.

A terem másik felében a mozgást/mozgatást végző járművek szimulátorainak szekciója helyezkedik el. A mérteben és felszereltségben minden tekintetben valós vezetőfülke körülményeket idéző operátor székeket nagy képernyőjű monitorokkal szerelték fel, amik a tesztelő személyt szenzorokkal bemérve együttesen biztosítják a tesztelő munkakomfort érzetét. Több tucat jármű, illetve gép, toronydaru közül lehet választani. Mindegyikhez sok valós helyzetet vagy ügyességi feladatot kínáló szituációt. A teljesítés után szintén rögzített felvétel és minden analitikai adat rendelkezésre áll a befejezés pillanatától kezdve.

Maga a 18-as terem kis csoportos foglalkozások, vizsgáztatások számára ad megfelelő teret. A bővítése azonban nem csak időszerű, de folyamatban is van. A KTI kelenföldi telephelyén már több helyiségben, szekcionáltan működnek laborok. Így valóban jogos a vizsgacentrum elnevezés és annak használata is.

A gyakorlati oktatást bemutató kollégák mesélve szakmai tapasztalatukról elmondták, hogy oktatóknak szervezett csoportos órákon is nagyon nagy érdeklődés volt a labor képességei iránt. Az oktatók talán jobban élvezték az új lehetőségeket, mint tanulóik tennék. A felőlük érkezett meglátások azt is kihangsúlyozzák, hogy nem csak hely-, anyag-, időtakarékosság szempontjából nagyon megfontolandó a virtuális térben történő képzés, hanem a munkavédelmi aspektus is igen fontos. A legbalesetveszélyesebb környezetben nehézgépek, emelőgépek, tehermozgatók esetén a balesetmentes oktatás lehetősége nagyobb biztonságérzetet nyújt az oktatási időszak alatt. Az egyes rosszul vagy szabálytalanul végrehajtott műveletek következményei szintén azonnal elemezhetők a szoftverek segítségével.

Fiatalok esetében maguk az eszközök, mint VR szemüveg vagy sisak, szimulátor kialakítású computer vagy szenzoros mozgásérzékelők használata önmagában már nem jelent újdonságtartalmat. Mindennapi életükben ezeknek az eszközöknek a használatát már elsajátították. Leginkább szórakozási célból persze. Esetükben a hangsúlyt arra kell fektetni, hogy az oktatási tartalommal megtöltött eszközök képesek a figyelmüket a szakma elsajátítása felé fordítani. A valósághű feladatok informatikai alapokon nyugvó játékos megoldása a mai korban már nélkülözhetetlen kelléke az szakoktatásnak. Nem is beszélve a korábban már említett balesetmentességi és költséghatékonysági szempontokról.

Vállalkozások számára ez a projekt lehetőséget ad képzésre fordított állami támogatás felvételéhez. A forrása még az előző pénzügyi ciklushoz rendelt, azaz a keretösszeg mértékéig biztosan rendelkezésre áll és kifizethető.

A szimulátorok, robotok, tanhelyiségek, szoftverek felnőttképzők által igénybe vehetők. Államilag elismert bizonyítványt kap a sikeresen végző szakember. Bármilyen vállalkozási csoporthoz tartozó vállalkozás igénybe veheti. Nincs kizáró feltétel. Alapvetően közlekedési, szállítmányozási területen aktív vállalkozások számára indult a projekt, de a kapcsolódó tevékenységekkel történt bővítés miatt nagyon széles körű az érintett szakterületek száma.

A programba való bekerüléshez lényeges, hogy Magyarország egyes régióiban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl vagy Közép-Dunántúl) kell a munkavégzés helyének lennie, valamint széles körben, de meghatározottak (TEÁOR szám szerint) az egyes ágazatok is.

Nincs támogatási alsó határ. Ez azt jelenti, hogy akár egy fő számára is igényelhető oktatás, ami adminisztrációs szinten sem jelent sok bonyodalmat. A maximálisan támogatott költségarány elérheti a 100%-ot.  Két feltételnek kell teljesülnie. Egy főre maximum 125eFt igényelhető, illetve ugyanazon személy csak egy oktatási támogatásban részesülhet. Résztvevője ettől függetlenöl több kurzusnak is lehet. A képzések utófinanszírozottak.

A projekt támogatási kerete egy milliárd forint. Ennek bő 20%-a már lekötött forrás, a fennmaradó rész pályázható. A pályázati összeg elkölthetőségének még két feltétele van minimum 8000 munkavállalónak kell  képzésen részt venni, illetve  a képzéseknek 2023. március 31-ig vizsgával be kell fejeződniük.

A www.kkvkportal.hu weboldalon, minden a szakképzőknek, a felnőttképzőknek és a vállalkozásoknak megtalálható lényeges információ megtalálható. A támogatás igénylési folyamata, a képzési jegyzékbe való bekerülés, valamint a szakképzők jelentkezéséhez szükséges információk letölthetők a honlapról, a kitöltendő dokumentumok egyszerűek, könnyen elérhetőek mindenki számára.

A képzések száma bőséges. Jelenleg 96 féle kész program közül tudnak választani az érdeklődők. Ez a szám azonban nem végleges. Akiknek a jelenlegi kínálattól eltérő oktatásra van szükségük tehetnek javaslatot új program kidolgozására.

A laborlátogatást lezáró beszélgetésünkben abban állapodtunk meg, hogy az MLE és a KTI a virtuális oktató labor népszerűsítése terén szorosabb együttműködést tervez a jövőben. Az őszi időszakban igyekszünk további bemutatónapokat szervezni tagságunk körében. Akinek kedve lenne kipróbálni ezt a nem mindennapi lehetőséget jelentkezzen az MLE központi elérhetőségei valamelyikén.