fbpx

Logisztikai Évkönyv 1998

TARTALOMJEGYZÉK

 • Arató Balázs
  Budapest közúti közlekedésének problémái, megvalósítási javaslatok
 • Bajor Tibor
  Záhony Port Logisztikai Körzet
 • Dr. Csaba Attila
  A kombinált szállítás és a logisztikai szolgáltató központok hazai fejlesztésének helyzete
 • Prof. Dr. Cselényi József
  Automatizált parkolórendszer tervezésének és irányításának néhány kérdése
 • Csizmadia István
  Az iparági parkok és a logisztikai központok kapcsolata
 • Dombai Ferenc
  Egységes informatikai rendszerek kidolgozása a magyarországi logisztikai központok hazai és nemzetközi rendszerbe kapcsolásának segítésére
 • Götz Sándor
  Az IFS/AVALON rendszer karbantartási szolgáltatásai és kapcsolata az integrált vállalatirányítási rendszerrel
 • Holéci József
  Agrárágazat és logisztika
 • Horváth Annamária
  Benchmarking a logisztikában
 • Horváth István
  A repülőterek áruforgalmának bekapcsolási lehetősége a logisztikai központokhoz
 • Kazatsay Zoltán
  A közlekedéslogisztika szerepe a magyar gazdaság fejlődésében
 • Reiner Keil-Dr. Stefan Baumann
  Vezetési információs rendszerek a postai logisztikában
 • Prof. Dr. Knoll Imre
  Alkalmazkodó logisztika a XXI. században
 • Kovács Zoltán
  A JIT termelés elemei
 • Lakner Zoltán-Hajdu Istvánné-Pónusz Mónika
  A magyar élelmiszergazdaság logisztikai rendszereinek új vonásai (és régi gondjai)
 • Monori Erika
  Információs logisztikai esettanulmány: a WAM és alkalmazási lehetőségei
 • Dr. Nádas Péter
  Az országos kikötő-fejlesztési program kapcsolódása a logisztikai hálózathoz
 • Némon Zoltán
  Komissiózás, mint a raktározás kritikus folyamata
 • Dr. Prezenszki József-Dr. Gál Gyula-Dr. Tokodi Jenő
  Logisztikai központok irányítási feladatai, az integrált irányítás fokozatos megvalósításának elve és módszere
 • Dr. Rixer Attila
  A logisztikai áruszállítási módok és viszonylatok ügyfélszempontú értékelése
 • Dr. Ruppert László
  A 60 éves Közlekedéstudományi Intézet szerepe a magyar logisztika fejlődésében
 • Sebestyén László
  A funkcionális menedzsmenttől az ellátási láncon át a “karcsú kereslet” lánc menedzsmentig
 • Dr. Szegedi Zoltán
  Vevőkiszolgálási szintek az elosztási logisztikában (Csapdák és lehetőségek)
 • Valter László
  Informatikai rendszerek fejlesztése a logisztikai központok hatékony üzemeltetésének érdekében
 • Veltényi Zsolt
  Az Európai Unió támogatása a logisztikai központok fejlesztésében
 • Dipl.-Kfm. Thorsten Weidt
  Globális logisztikai struktúrák és a biztos siker: Folyamatos javulás nemzetközi
  benchmarkinggal
 • Dr. Zsinkó József
  A katonai logisztikai folyamatok térinformatikai támogatása a Magyar Honvédségben
 • Dr. Phd. Réger Béla
  Az Internet alkalmazási lehetősége a logisztikai kutatásban