fbpx

Logisztikai Évkönyv 2009

 

TARTALOMJEGYZÉK:

 • John Berry: Európai uniós fejlesztés a közúti áruszállításban: a fenntartható mobilitás biztosítása
  Stratégia és management
 • Duleba Szabolcs: Az inverz logisztika várható hazai trendjei
 • Király Éva: A hatékony szállító-vevő kapcsolatok, mint az ellátási hálózatok rejtett ereje
 • Kővári Botond: A közlekedés externáliáinak komplex értékelése
 • Lengyel János mk. alezredes: Az Észak Atlanti Szerződés Szervezete (NATO) logisztikai
  fejlesztési koncepciója
 • Pakurár Miklós-Villányi Réka: Beszerzés az Észak-Alföld régió zöldség és gyümölcs feldolgozó vállalatainak gyakorlatában
 • Tátrai Tünde: Hatékonyságnövelés a közbeszerzésben
 • Bokor Zoltán: Activity based infrastructure cost calculation in rail transport
 • Folyamatok és technológi
 • Benkő János – Magyari-Kossa Zsolt: Műszerfejlesztés a peremezett zárású csomagolások minőségellenőrzéséhez
 • Bóna Krisztián: Innovatív optimumkeresési megoldások alkalmazása logisztikai folyamatok
  optimálásban
 • Böröcz Péter János: Kooperatív döntési modell a logisztikában használatos egyutas/többutas csomagolási eszközökre
 • Illés Béla, Elke Glistau, Norge Isaias Coello Machado: Minőségmenedzsment a logisztikában a vevői igények kezelésére
 • Mojzes Ákos: A DFE eljárás és a QFD folyamat integrálásának lehetőségei a rendszerszemléletű csomagolástervezés területén
 • Nagy Zoltán – Török Ádám: A hulladéklogisztika hatása a közúti közlekedési
  károsanyagkibocsátásra
 • Tom Janoshalmi: Value Realization – Challenges with SC IT Investments
 • Feltörekvő gyakorlati területek, új tudományos kutatási irányzatok
 • Abonyiné dr. Palotás Jolán: Összefüggés vizsgálatok a logisztikai lánc néhány eleme és a fontosabb fejlettségi indikátorok között a kistérségeinkben
 • Bajor Péter – Horváth Adrián: Változó fogyasztói igények menedzselése a vezetékes ellátási
  láncokban
 • Egri Imre: Logisztikai szolgáltatások az V. korridor mentén
 • Kovács Zoltán – Pató Gáborné Szűcs Beáta – Szabó László: Intermodális szállításokkal kapcsolatos döntéstámogatás
 • Schwarzenberger Istvánné dr.: A real-time információk gazdasági hatása a logisztikai
  folyamatokban
 • Szeri István: A helyközi (távolsági) autóbusz közhasznú közlekedés helyzete Magyarországon
  Vértes Edit: Logisztikai informatika jelene és jövője