fbpx
Logisztikai Évkönyv 2011

Logisztikai Évkönyv 2011

 

TARTALOMJEGYZÉK:

 • Benkő János: Ellátási-láncok modellezése szimulációval
 • Bokor Zoltán – Markovits-Somogyi Rita: Efficiency in transport logistics
 • Kovács Gábor: Az elektronikus fuvarbörzékben alkalmazható optimumkeresési eljárások, algoritmusok
 • Nagy Zoltán – Török Ádám: Theoretical invetsigation of supply chain reliablity
 • Tom Jánoshalmi: Optimization of Economic Order Sizes when a Limitation is set on the Capital Invested in Stocks
 • Abonyiné Palotás Jolán: Gondolatok a szélesen értelmezett logisztika élelmiszergazdaságban rejlő tartalékairól (avagy a tartalékok mobilizálása, az innováció erősítése, a klaszteresedés lehetőségei)
 • Arthur van Gerven: Menlo Worldwide Logistics takes holistic approach to LEAN
 • Gecse Gergely: Magyarországi kis- és középvállalkozások logisztikai gyakorlata
 • Göncző Károly: Egy korszerű logisztikai platform avagy A Mantis LV logisztikai rendszer innovatív funkciói az ellátási lánc hatékonyság-csökkentő hatásainak kivédése érdekében
 • Hegyi Csaba- Nyakasné Tátrai Judit: Hatékonysági tartalékok és eredménynövelési lehetőségek feltárása a fuvarozó szállítmányozó kisvállalkozás gyakorlatában
 • Király Éva: Fields of cooperation between big retail chain stores and their vendors and the characteristic features of their corporate information system regarding partnership
 • Bóna Krisztián: Külföldi városellátási gyakorlatok tapasztalatai a magyarországi nagyvárosokban történő alkalmazhatóság szempontjából
 • Borsiczky András- Czinkos Pál- Hampel Márta- Lakatos Péter: ChemLog – Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe
 • Kővári Botond: Intermodalitás a hazai légi árufuvarozásban
 • Székelyné Koroknai Ágnes: A logisztika és a környezetvédelmi társadalmi szerepvállalás kapcsolata
 • Egri Imre–Bajor Tibor: Three borders, one question
 • Éles Imre: Logisztika és versenyképesség a regionális gazdaságfejlesztésben
 • Mészáros Ferenc: A forgalmi szabályozási eszközök hatása a közúti áruszállítási igényekre
 • Selymes Péter: Economic Impact of Air Transportation and Effects of Volcano Activity in Iceland
 • Elbert Noémi / Dr. Kovács Zoltán / Pató Gáborné Dr. Szűcs Beáta: Kifutó termékek logisztikai menedzsmentjének elemzése a termékéletciklusban
 • Horváth Adrián: A járattervezés szerepe az elosztási hálózatokoz kapcsolódó döntéshozatalokban
 • Illés Béla: A Business Process Reengineering logisztikai alkalmazása
 • Lénárt Balázs – Cimer Mónika: Mesterséges Intelligencián alapuló eljárások az értékteremtő láncok irányításában