Az EMVFE (Első Magyar CSR Egyesület) meghirdeti az EMVFE CSR Junior Díj pályázatát.
Célja, hogy felismerje és értékelje azokat a kiemelkedő fiatalokat, akik személyesen is
gyakorolják és követik a CSR alapelveit. Keressük a CSR Junior Nagyköveteit.
Nem csak az üzleti szektorban. 2018.05.30-ig lehet pályázni.

„Amikor évekkel ezelőtt az EMVFE (Első Magyar CSR Egyesület) berkein belül felvetődött
a Junior Díj ötlete, akkor evidens volt, hogy a fiatalabb generációt nem szabad egyedül hagyni.
Hisz a különböző technológiai megoldások, digitalizációs formák, az internet, a mobil,
a laptop használatának az ismerete ma már az alapműveltséghez tartozik.
Mégis a technológia nem tudja helyettesíteni az emberi értékeket.
Mások tisztelete, méltányosság…

A bulvár, a lájközön nem az igazi értékeket támogatja. A könnyű, látszólagos siker
nem támogatja egyetlen szektorban sem a tehetségeket, a teljesítményt, a jó vezetőket.
Ez érezteti hatását az egész ország gazdasági, társadalmi fejlődésében.
Sőt a folyamatosság és fenntarthatóság tekintetében is meghatározó.

Ezért is fontos, hogy a fiatalabb, utánunk jövő generációk a saját korosztályukból is
olyan példaképeket lássanak, akik tovább viszik – és remélhetőleg ők is tovább adják
majd -azokat az értékeket, viselkedésformákat, melyek összességében
magasabb életminőséget eredményeznek.
Mind az egyén, mind pedig a helyi közösség szintjén.
Olyan értékeket, mint a generációk közötti méltányosság, a munka és a tehetség tisztelete
és támogatása.
Porosnak ható fogalmak, melyeket lehet, hogy érdemes újradefiniálni..”- hangsúlyozta
Takács Júlia, az EMVFE (Első Magyar CSR Egyesület) elnöke, a CSR Hungary
ügyvezető igazgatója.

Manapság a nagy-és középvállalatoknál mindennaposak a gyakornoki programok,
a duális képzésformák. Egyrészt az oktatási intézmények végzős hallgatói már ideje korán
kiépíthetik kapcsolatukat a lehetséges munkáltatókkal, másrészt az üzleti szektor
megfelelő szakmai utánpótlását biztosítja. Ez mindkét fél számára előnyös helyzet!
Az EMVFE úgy gondolja, hogy nem csak az üzleti szektorban kell minél több,
a CSR alapelveit valló vezető, hanem más szektorban is igény van erre.
Így a nyílt pályázat nem csak az üzleti szektor kiemelkedő fiataljainak szól.

4 kategóriában lehet pályázni:

· Nonprofit

· Környezeti fenntarthatóság

· Társadalmi felelősségvállalás

· Helyi közösség

A TOP10 kiemelkedő fiatalt a következő kuratóriumi tagok választják ki:

· Dr. Csapó Dr. Riskó Tünde, a Debreceni Egyetem GTK adjunktusa

· Petri László, a KMTA (Kárpát-medencei Tehetségek Alapítvány) programigazgatója

· Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének az alelnöke

· Szűcs Róbert, az Etalonzala Kft. ügyvezető igazgatója

· Takács Balázs, az EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. ügyvezető igazgatója

· Takács Júlia, az EMVFE (Első Magyar CSR Egyesület) elnöke,
a CSR Hungary ügyvezető igazgatója

Ismerd meg őket itt!
http://www.hungariancsr.org/csrjuniordij/kuratorium/

A Díjak ünnepélyes Díjátadó keretén belül kerülnek átadása. Majd a nyertesek készségeiket,
képességeiket tovább fejlesztő EMVFE Mentor Akadémián vehetnek részt.
A CSR Junior Nagyköveteként egy inspiráló, pozitív, előremutató, motiváló körbe
kerülhetsz be, ahol érzelmileg és szellemileg is megerősödve fejlődhetsz.

További információ:
http://www.hungariancsr.org/csrjuniordij
junior@hungariancsr.org
+361-391-0079
==================================================

Mi az EMVFE?
A 2010-ben alapított Első Magyar CSR Egyesület a magyar vállalati felelősségvállalás
és fenntarthatóság országos szervezete. Célja, hogy szakmai és érdekvédelmi támogatást
nyújtson a vállalati felelősségvállalásban (CSR) érdekelteknek.
Elsősorban a gazdasági szféra és a hozzákapcsolódó témákban érintettek
(kormányzat, közintézmények, önkormányzatok, civilek) számára.
Honlap: http://www.hungariancsr.org