fbpx

Küldetésünk

A Magyar Logisztikai Egyesület, mint nonprofit, önkéntes alapon álló civil szervezet küldetése a logisztika társadalmasítása.

  • Tevékenysége elsősorban arra irányul, hogy biztosítsa logisztikai területen az ország versenyképességének és fenntartható fejlődésének erősítését az új ismereteken és azok alkalmazásán alapuló tudásbázis létrehozásával és annak széles körű megosztásával.

  • Tevékenységével támogatja a logisztikai tárgyú szakmai tanácskozások megszervezését és lebonyolítását, a felnőttoktatás, a bel- és külföldi tapasztalatcserét és a publikációk kölcsönös cseréjét és megjelentetését. Az egyesület részt vesz a civil logisztikai érdekképviseleti tevékenységben, a logisztikai döntéseket érintő széleskörű társadalmi egyeztetések megalapozásában.
  • Tevékenysége révén, támogatja az ellátási-, termelési- és áruelosztási folyamatok átfogó szervezését, ezzel elősegítve elsősorban a kis és közepes méretű vállalkozásoknál a minél nagyobb gazdasági eredmény elérését.
  • Fenti célok elérésének érdekében elősegíti és koordinálja a műszaki, közgazdasági, informatikai és más, a logisztikát művelő szakemberek hatékony hazai és nemzetközi együttműködését.