Magyar Logisztikai Egyesület az 1/2020-as határozatával megalapította a Logisztikai Szakértői címet. A határozat alapján azok, akik korábban már megszerezték a „Tanúsított Logisztikai Szakértői” címet, írásbeli jelentkezés alapján, újabb vizsga nélkül, jogosultak a szakértői minősítésről szóló oklevélre. Az oklevél kiállításához az alábbi dokumentumok MLE részére történő megküldésére van szükség:


  1. Írásbeli jelentkezés megküldése az MLE elnökének a címére (z.door@mle.hu) 2021. Augusztus 31-ig.

  2. A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

    • A „Tanúsított Logisztikai Szakértői” címről kiadott igazolás másolata

    • Az oklevél minősítésének megállapításához a szükséges legmagasabb iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány másolata

    • Igazolást az egyesület adminisztrációs költségeinek fedezetére befizetett/átutalt 8.000 Ft-ról.